Beeldbestek groenonderhoud

We hebben 13 verschillende beheercategorieën bijvoorbeeld bomen, bosjes of gazons. Per beheercategorie is een kwaliteitsniveau afgesproken.

  • Groenonderhoud

    Een overzicht van de verschillende beheercategorieën en het hieraan gekoppelde kwaliteitsniveau.