College B&W en commissies

 • Samenstelling college

  De burgemeester en wethouders vormen samen het dagelijks bestuur van de gemeente en voeren het beleid uit dat de gemeenteraad op hoofdlijnen heeft vastgesteld.

 • Openbare besluitenlijsten

  Het college van burgemeester en wethouders vergadert iedere dinsdagochtend. De vergaderingen zijn besloten, u mag er niet bij aanwezig zijn. Na de vergadering verschijnt de openbare besluitenlijst waarin u kunt lezen over welke onderwerpen het college van burgemeester en wethouders welk besluit genomen heeft. Iedere besluitenlijst staat 6 weken op de website.

 • Adviescommissies

  Adviescommissie adviseren het college van burgemeester en wethouders bij het nemen van beslissingen en het formuleren van beleid.

 • Collegeperspectief 2022-2026

  Renkum in bloei. Dat is de titel van het collegeperspectief. Het collegeperspectief geeft voor de periode 2022-2026 de plannen en ambities weer waar het college van burgemeester en wethouder het initiatief neemt voor nieuw te formuleren beleid of uitvoering.

 • Kinderburgemeester Simon van Hoving

  Maak kennis met kinderburgemeester Simon van Hoving (10 jaar). Hij is onze kinderburgemeester 2023-2024 en vertegenwoordigt alle basisschoolleerlingen in de gemeente.