College B&W en commissies

 • Adviescommissies

  Adviescommissie adviseren het college van burgemeester en wethouders bij het nemen van beslissingen en het formuleren van beleid.

 • Coalitieakkoord 2018-2022

  In het coalitieakkoord 'Zes Dorpen, Eén Renkum' staan de visie, uitdagingen en ambities van de 4 partijen voor de komende 4 jaar.

 • Kinderburgemeester

  De kinderburgemeester vertegenwoordigt alle kinderen in de gemeente en is hun aanspreekpunt. Aline Huijgen (10 jaar) is onze kinderburgemeester 2021-2022.

 • Openbare besluitenlijsten

  Het college van burgemeester en wethouders vergadert iedere dinsdagochtend. De vergaderingen zijn besloten, u mag er niet bij aanwezig zijn. Na de vergadering verschijnt de openbare besluitenlijst waarin u kunt lezen over welke onderwerpen het college van burgemeester en wethouders welk besluit genomen heeft. Iedere besluitenlijst staat 6 weken op de website.

 • Samenstelling college

  De burgemeester en wethouders vormen samen het dagelijks bestuur van de gemeente en voeren het beleid uit dat de gemeenteraad op hoofdlijnen heeft vastgesteld.