Gemeenteraad en commissies

De gemeenteraad vertegenwoordigt u, als inwoner van de gemeente Renkum. U kiest iedere 4 jaar de raadsleden waarvan u denkt dat zij uw belangen het beste kunnen vertegenwoordigen. Deze raadsleden bepalen op hoofdlijnen wat er gebeurt in de gemeente Renkum.

 • Commissies

  De gemeenteraad heeft verschillende commissies die de gemeenteraad adviseren.

 • Contact met gemeenteraad

  De gemeenteraad wil graag uw mening horen over wat er speelt in uw leefomgeving. Om uw mening te geven heeft u verschillende mogelijkheden. Op die manier kan de gemeenteraad uw stem mee laten wegen in de besluitvorming.

 • De gemeenteraad

  De gemeenteraad vertegenwoordigt u, als inwoner van de gemeente Renkum. U kiest iedere vier jaar de raadsleden waarvan u denkt dat zij uw belangen het beste kunnen vertegenwoordigen.

 • Live uitzendingen en raadsinformatie

  De vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies worden live uitgezonden.

 • Raadsleden

  De Renkumse gemeenteraad heeft 23 raadsleden uit 6 politieke partijen.

 • Raadsontmoeting

  In een raadsontmoeting kun u als inwoner zelf voorstellen doen of onderwerpen op de agenda zetten die u wilt bespreken met raadsleden.

 • Raadsvergaderingen

  De gemeenteraad vergadert iedere laatste woensdag van de maand, met uitzondering van juli en augustus.

 • Verkiezingsuitslagen

  In de Databank Verkiezingsuitslagen kunt u de uitslagen van eerder gehouden verkiezingen nalezen.