Gemeenteraad

Het gemeentebestuur bestaat uit de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad en het college hebben ieder hun eigen taken en bevoegdheden. De gemeenteraad is gekozen door de inwoners van de gemeente.

 • De gemeenteraad

  De gemeenteraad is gekozen door de inwoners van de gemeente. De raad treedt dan ook op als vertegenwoordiger van de inwoners.

 • Raadsontmoetingen

  In maart 2018 is de gemeenteraad gestart met een nieuw vergaderstelsel met als doel u als inwoner meer invloed te geven op de politieke besluitvorming. Onderdeel hiervan is de ‘raadsontmoeting’.

 • Raadsvergaderingen

  De gemeenteraad vergadert iedere laatste woensdag van de maand, met uitzondering van juli en augustus.

 • Raadsleden

  De Renkumse gemeenteraad heeft 23 raadsleden uit 7 politieke partijen. De voorzitter is burgemeester mevrouw A.M.J. Schaap. De griffier is mevrouw J.I.M. Le Comte.

 • Commissies

  De gemeenteraad heeft verschillende commissies die de gemeenteraad adviseren.

 • U en de gemeenteraad

  Als inwoner van de gemeente Renkum heeft u rechten en kunt u uw stem laten horen. Op die manier komt de gemeenteraad nog beter te weten wat er leeft binnen de gemeente.

 • Raadsgriffie

  De raadsgriffie ondersteunt en adviseert de raad actief bij alle raadsactiviteiten. De raadsgriffie werkt onafhankelijk binnen de gemeente. De gemeenteraad stelt de medewerkers van de raadsgriffie aan.

 • Live uitzendingen en raadsinformatie

  De vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies worden live uitgezonden.

Uitgelicht