Commissies

De gemeenteraad heeft verschillende commissies die de gemeenteraad adviseren.

 • Raadscommissie

  Voordat de gemeenteraad een besluit neemt over de voorstellen, worden ze eerst besproken in een raadscommissie.

 • Rekenkamerfunctie

  Wij hebben een eigen rekenkamer (rekenkamercommissie). De verwachting is dat in 2022 de Wet versterking decentrale rekenkamers in werking treedt. Daarmee wordt de positie van gemeentelijke rekenkamers verstevigd.

 • Rekeningcommissie

  De rekeningcommissie heeft als voornaamste taak advies uit te brengen aan de gemeenteraad over de jaarrekening en het jaarverslag.

 • Agendacommissie

  De agendacommissie maakt ieder jaar een vergaderschema voor de gemeenteraad, raadscommissie en raadsontmoeting.