Commissies

De gemeenteraad heeft verschillende commissies die de gemeenteraad adviseren.

Voordat de gemeenteraad een besluit neemt over de voorstellen, worden ze eerst besproken in 1 van de 3 raadscommissies. De rekenkamercommissie is ingesteld om de gemeenteraad te ondersteunen bij zijn controlerende taak. De rekeningcommissie is een klankbordgroep voor de rekenkamercommissie.

Uitgelicht