Commissies

De gemeenteraad heeft verschillende commissies die de gemeenteraad adviseren.

  • Raadscommissies

    Voordat de gemeenteraad een besluit neemt over de voorstellen, worden ze eerst besproken in een raadscommissie.

  • Rekeningcommissie

    De rekeningcommissie heeft als voornaamste taak advies uit te brengen aan de gemeenteraad over de jaarrekening en het jaarverslag.

  • Rekenkamercommissie

    De rekenkamercommissie is ingesteld om de gemeenteraad te ondersteunen bij zijn controlerende taak en doet hiervoor onderzoek.