Rekeningcommissie

De rekeningcommissie heeft als voornaamste taak advies uit te brengen aan de gemeenteraad over de jaarrekening en het jaarverslag.

De rekeningcommissie onderzoekt de jaarrekening van de gemeente en geeft hierover advies aan de raad. Hiervoor heeft de rekeningcommissie overleg met de accountant. Ook brengt de rekeningcommissie advies uit over de inrichting en inhoud van financiële stukken. De rekeningcommissie is een klankbordgroep voor de rekenkamer.

De Rekeningcommissie bestaat ui de volgende raadsleden:

  • Hanneke Mijnhart (D66, voorzitter)       
  • Francisca de Martelaere (CDA)
  • Maartje van den Berg  (GroenLinks)
  • Theo Modderkolk (RRR)
  • Martijn Mudde (PvdA)
  • Marte Smits - Jansen (VVD)
  • John Bartels (Fractie John Bartels)
  • Paul Janssen (GemeenteBelangen)

De rekeningcommissie wordt ambtelijk ondersteund door een senior financieel adviseur. U kunt contact opnemen met de rekeningcommissie via de griffie, e-mail griffie@renkum.nl.