Rekeningcommissie

De rekeningcommissie heeft als voornaamste taak advies uit te brengen aan de gemeenteraad over de jaarrekening en het jaarverslag.

De rekeningcommissie onderzoekt de jaarrekening van de gemeente en geeft hierover advies aan de raad. Hiervoor heeft de rekeningcommissie overleg met de accountant. Ook brengt de rekeningcommissie advies uit over de inrichting en inhoud van financiële stukken. De rekeningcommissie is een klankbordgroep voor de rekenkamer.

De Rekeningcommissie bestaat ui de volgende raadsleden:

  • Mevrouw Hanneke Mijnhart (D66, voorzitter)       
  • Mevrouw Francisca de Martelaere (CDA)
  • De heer Norbert Mergen (GroenLinks)
  • De heer Theo Modderkolk (GemeenteBelangen)
  • De heer Martijn Mudde (PvdA)
  • Mevrouw Marte Smits (VVD)
  • Mevrouw Yvonne Litjens (Omzien naar elkaar)
  • De heer John Bartels (Fractie John Bartels)

De rekeningcommissie wordt ambtelijk ondersteund door een senior financieel adviseur. U kunt contact opnemen met de rekeningcommissie via de griffie, e-mail griffie@renkum.nl.