Rekeningcommissie

De rekeningcommissie heeft als voornaamste taak advies uit te brengen aan de gemeenteraad over de jaarrekening en het jaarverslag.

De rekeningcommissie doet onderzoek naar de jaarrekening van de gemeente en geeft hierover advies aan de raad. Hierbij heeft de rekeningcommissie overleg met de accountant. Daarnaast brengt de rekeningcommissie advies uit over de inrichting en inhoud van financiële stukken. De rekeningcommissie is een klankbordgroep voor de rekenkamercommissie.

De Rekeningcommissie bestaat raadsleden:

  • Mevrouw Hanneke Mijnhart
  • De heer Oswald Velthuizen
  • Mevrouw Francis van Lent
  • De heer Norbert Mergen
  • De heer Theo Modderkolk
  • De heer Tom Erkens
  • De heer Ton de Boer
  • De heer Jan Streefkerk.