Bekendmakingen en regelgeving

 • Beleidsregels en nota's

  Een overzicht van de beleidsregels en nota's per thema.

 • Mandaten

  Wie is bevoegd om namens het college van burgemeester en wethouders of namens de burgemeester bepaalde beslissingen te nemen? Dit kunt u lezen in de mandaatregeling van de gemeente.

 • Officiële bekendmakingen

  De bekendmakingen van de gemeente Renkum staan op de landelijke website overheid.nl.

 • Verordeningen

  Naast landelijke wetgeving zijn er ook lokale wetten en regels. Sommige roepen verplichtingen in het leven, aan andere kunt u juist rechten ontlenen.