Afval

In de gemeente Renkum zamelt ACV uit Ede het huisvuil in. Voor vragen over het inzamelen van alle soorten afval belt u met ACV op (0318) 64 81 60 of mail naar info@acv-groep.nl. ACV is te bereiken van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Meer informatie over de afvalinzameling vindt u op www.acv-groep.nl/renkum.

 • Afvalbrengstation

  Het Afvalbrengstation Veentjesbrug is voor inwoners van de gemeente Renkum.

 • Afvalkalender 2019

  De inzameldata van uw kliko's voor groente-, fruit- en tuinafval en etensresten (gft+e), papier en restafval en de pmd-zakken kunt u bekijken via de online afvalkalender www.acv-afvalkalender.nl.

 • Afvalpas

  Als u afval wilt inleveren bij het Afvalbrengstation Veentjesbrug of als u gebruik maakt van de ondergrondse containers heeft u een afvalpas nodig.

 • Afvalsoorten

  Door afval te scheiden draagt u bij aan een beter milieu. Hier staat op een rij welk afval in welke bak thuishoort.

 • Afvalstoffenheffing

  Wij gebruiken de opbrengst van de afvalstoffenheffing om het huishoudelijk afval op te halen en te verwerken. Maar ook voor bijvoorbeeld het plaatsen en legen van glasbakken en het vegen van de straten.

 • Asbest verwijderen

  Wilt u asbest in of rondom uw woning (laten) verwijderen of slopen? Dan moet u bijna altijd een sloopmelding asbest indienen.

 • Grof huis- en tuinafval

  Grof huis- en tuinafval is afval dat niet in de kliko voor restafval of ondergrondse verzamelcontainer voor restafval past.

 • Kliko’s

  Op ieder adres staat een groene kliko met bruine/groene deksel voor groente-, fruit- en tuinafval en etensresten, een groene kliko met grijze deksel voor restafval en eventueel een groene/blauwe kliko met blauw deksel voor papier.

 • Ophaaldagen afval

  Op uw persoonlijke afvalkalender vindt u alle informatie over het ophalen van de verschillende soorten afval.

 • Regeling voor medisch afval

  Heeft u vanwege medische redenen veel stoma- en/of incontinentiemateriaal? Dan kunt in aanmerking komen voor een speciale regeling.

 • Restafval inzageportaal

  Via het restafval inzageportaal kunt u direct zien hoe vaak u de kliko of afvalzak heeft aangeboden.

 • Schone Buurt Coach

  Heeft u vragen over het scheiden van afval of het voorkomen van zwerfafval? Vraag het onze Schone Buurt Coach, Herman van der Hout!

 • Tips voor afval bij zomerse temperaturen

  Met deze zomerse temperaturen kan uw gft+e(tensresten) en pmd-afval erg stinken. En u heeft liever geen vliegjes of zelfs maden in uw kliko of zak. Daarom zetten wij voor u een paar tips op een rij.

 • Vuur stoken

  Wilt u groenafval verbranden of een paas- of vreugdevuur organiseren? Voor het stoken van vuur moet u toestemming vragen aan de gemeente.

 • Zwerfafval melden

  Ziet u zwerfafval liggen? Geef het aan ons door via een Melding openbare ruimte!