Afval

In de gemeente Renkum zamelt ACV uit Ede het huisvuil in. Voor vragen over het inzamelen van alle soorten afval belt u met ACV op (0318) 64 81 60 of mail naar info@acv-groep.nl. ACV is te bereiken van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Meer informatie over de afvalinzameling vindt u op www.acv-groep.nl/renkum.

 • Afvalbrengstation

  Het Afvalbrengstation is voor inwoners van de gemeente Renkum. Met uw afvalpas krijgt u per jaar 6 keer toegang tot het afvalbrengstation.

  Lees verder

 • Afvalkalender

  De inzameldata van uw kliko's voor groente-, fruit- en tuinafval en etensresten (gft+e), papier en restafval en de pmd-zakken kunt u bekijken via de online afvalkalender www.acv-afvalkalender.nl.

  Lees verder

 • Afvalpas

  Als u afval wilt inleveren bij het Afvalbrengstation Veentjesbrug, gebruik maakt van de ondergrondse containers of van de gf+e zuil dan, heeft u een afvalpas nodig.

  Lees verder

 • Afvalsoorten

  Door afval te scheiden draagt u bij aan een beter milieu. Hier staat op een rij welk afval in welke bak thuishoort.

  Lees verder

 • Afvalstoffenheffing

  Wij gebruiken de opbrengst van de afvalstoffenheffing om het huishoudelijk afval op te halen en te verwerken. Maar ook voor bijvoorbeeld het plaatsen en legen van glasbakken en het vegen van de straten.

  Lees verder

 • Asbest verwijderen

  Wilt u asbest in of rondom uw woning (laten) verwijderen of slopen? Dan is het bijna nodig dit te melden.

 • Gf+e scheiden bij hoogbouw

  Ook voor bewoners van hoogbouwwoningen is het mogelijk om groente, fruit en etensresten te scheiden. Hoe dat werkt leest u op de website van ACV.

  Lees verder

 • Grof huis- en tuinafval

  Grof huis- en tuinafval is afval dat niet in de kliko voor restafval of ondergrondse verzamelcontainer voor restafval past.

  Lees verder

 • Kliko’s

  Op ieder adres staat een groene kliko met bruine/groene deksel voor groente-, fruit- en tuinafval en etensresten, een groene kliko met grijze deksel voor restafval en eventueel een groene/blauwe kliko met blauw deksel voor papier.

  Lees verder

 • Ophaaldagen afval

  Op uw persoonlijke afvalkalender vindt u alle informatie over het ophalen van de verschillende soorten afval.

  Lees verder

 • Oud papier en karton aanbieden

  Vrijwilligers van verenigingen, instellingen en scholen zamelen iedere maand oud papier in voor hergebruik. Wij vragen uw aandacht voor de manier waarop u oud papier aanbiedt.

  Lees verder

 • Pmd, hoe zit dat precies?

  Afvalinzamelaar ACV haalt elke donderdag pmd-afval (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen/blik en drinkpakken) op.

  Lees verder

 • Regeling voor medisch afval

  Als u door medische redenen veel stoma- en/of incontinentiemateriaal heeft, kunt u in aanmerking komen voor een speciale regeling.

  Lees verder

 • Tips voor afval in de zomer

  Met zomerse temperaturen kan uw gft+e(tensresten) en pmd-afval erg stinken. En u heeft liever geen vliegjes of zelfs maden in uw kliko of zak. Daarom een paar tips.

  Lees verder

 • Website over recycling

  Op www.recyclingnederland.nl staat veel informatie over het recyclen en hergebruik van afvalstoffen.

  Lees verder

 • Zwerfafval

  Zelf meehelpen met zwerfafval opruimen? Kijk hier voor de mogelijkheden.

  Lees verder

 • Zwerfafval melden

  Ziet u zwerfafval liggen? Geef het aan ons door via een Melding openbare ruimte!

  Lees verder