Uittreksels, aktes, bewijzen

Wij werken op afspraak voor het aanvragen van een uittreksel Persoonsgegevens (BRP), akte Burgerlijke stand of andere afschriften. Het aanvragen van een uittreksel kan ook snel en eenvoudig online.

 • Uittreksel of afschrift aanvragen

  Een uittreksel persoonsgegevens is een officiële verklaring dat u in de gemeente woont. In een afschrift burgerlijke stand staan gegevens die bij een bepaalde levensgebeurtenis horen.

 • Vraag een uittreksel aan via website gemeente

  We krijgen regelmatig aanvragen binnen voor uittreksels of aktes die worden aangevraagd via websites die zeggen te helpen bij het regelen of aanvragen van zaken bij de gemeente. Wij werken niet samen met deze commerciële bedrijven en wij adviseren inwoners om hier geen gebruik van te maken.

 • Bewijs van in leven zijn

  Een bewijs van in leven zijn is een schriftelijke verklaring dat u in leven bent. Pensioenfondsen of andere uitkerende instanties kunnen hier om vragen.

 • Bewijs van Nederlanderschap

  Met een bewijs van Nederlanderschap toont u aan dat u de Nederlandse nationaliteit bezit.

 • Overzicht verstrekte persoonsgegevens

  U kunt een overzicht opvragen van aan wie over u in het afgelopen jaar gegevens zijn verstrekt.

 • Persoonsgegevens opvragen

  Bent u namens een niet-commerciële instelling of als particulier op zoek naar een persoon? Dan kunt u gegevens over deze persoon opvragen.

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  Als u niet wilt dat maatschappelijke organisaties uw gegevens kunnen opvragen, vraag dan geheimhouding persoonsgegevens aan.

 • Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties

  In Nederland gebruiken veel overheidsorganisaties uw gegevens. Mochten die gegevens niet kloppen dan kan het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties helpen bij het corrigeren van een fout in een overheidsregistratie.

 • Verklaring Omtrent het Gedrag

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag.

 • Verklaring onder ede of belofte afleggen

  Als u uw persoonsgegevens wilt laten opnemen in de Basisregistratie Personen en u heeft geen officiële brondocumenten dan kunt u een verklaring afleggen.

 • Legaliseren handtekening

  Als u moet bewijzen dat uw handtekening op een document echt van u is, dan kunt u die laten legaliseren.

 • Garantstelling of logiesverstrekking

  Voor de visumaanvraag van een persoon uit het buitenland is soms een garantstelling nodig.

 • Waarmerken kopie document

  Met een stempel en een handtekening kunnen wij een kopie van uw document waarmerken.