Bewijs van Nederlanderschap

Met een bewijs van Nederlanderschap toont u aan dat u de Nederlandse nationaliteit bezit. U kunt het bewijs nodig hebben als u naar het buitenland verhuist, als u gaat trouwen of als u voor bepaalde beroepen in aanmerking wilt komen. Bijvoorbeeld bij functies in het openbaar bestuur.

Om een bewijs van Nederlanderschap te krijgen, moet u in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit. U kunt het bewijs alleen krijgen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Kosten

De kosten zijn € 11,50 (tarief 2023).

Aanvragen

Aan de balie

U neemt mee:

  • uw geldige legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of verblijfsdocument).

Schriftelijk

U stuurt een brief naar de gemeente met:

  • de reden van uw aanvraag
  • een kopie van uw geldige legitimatiebewijs
  • uw ondertekening.