Bewijs van Nederlanderschap

Het bewijs van Nederlanderschap is het schriftelijke bewijs van de gemeente dat u, als burger, in het bezit bent van de Nederlandse nationaliteit. U kunt dit bewijs aanvragen in de gemeente waar u ingescheven

Met een bewijs van Nederlanderschap toont u aan dat u de Nederlandse nationaliteit bezit. U kunt het bewijs nodig hebben als u naar het buitenland verhuist, als u gaat trouwen of als u voor bepaalde beroepen in aanmerking wilt komen. Bijvoorbeeld bij functies in het openbaar bestuur.

Om een bewijs van Nederlanderschap te krijgen, moet u in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit. U kunt het bewijs alleen krijgen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Kosten

De kosten zijn € 12,05 (tarief 2024).

Aanvragen

Online

U kunt het Bewijs van Nederlandschap online aanvragen. U ontvangt dan een uittreksel uit de basisregistratie personen van de gemeente Renkum. U krijgt dit uittreksel binnen 5 dagen thuisgestuurd.

Bewijs van Nederlanderschap aanvragen

Aan de balie

U neemt mee:

  • uw geldige legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of verblijfsdocument).

Schriftelijk

U stuurt een brief naar de gemeente met:

  • de reden van uw aanvraag
  • een kopie van uw geldige legitimatiebewijs
  • uw ondertekening.