Subsidies en leningen

U heeft een goed initiatief en u hebt hiervoor een financiële ondersteuning nodig? Of wilt u uw woning isoleren en meer duurzamer maken. De gemeente Renkum verstrekt verschillende soorten subsidies en leningen.

 • Duurzaamheidslening voor maatschappelijke instellingen

  Als u als maatschappelijke- of onderwijsinstelling duurzame maatregelen treft aan uw pand(en) of schoolgebouw(en) kunt u daarvoor een duurzaamheidslening met gunstige voorwaarden ontvangen.

 • Starterslening

  Wij bieden huishoudens tot een bepaalde inkomensgrens de mogelijkheid om de woonlasten van hun 1e koopwoning te verlagen.

 • Subsidie cofinanciering

  Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties kunnen subsidie aanvragen voor initiatieven op het gebied van leefbaarheid, sociale vitaliteit, het bevorderen van het culturele klimaat of het bevorderen van de sociale, economische of toeristische infrastructuur in de gemeente.

 • Subsidie voor advies oplaadpunten

  De Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) biedt binnenkort ook de mogelijkheid om subsidie te krijgen voor de advieskosten voor het aanleggen van 1 of meer oplaadpunten voor elektrische voertuigen.

 • Subsidies energiebesparing en duurzaamheid

  Voor informatie over beschikbare subsidies en leningen voor energiebesparing en het verduurzamen van uw woning kunt u terecht bij het Duurzaamheidsloket.

 • Subsidies sociaal domein, cultuur en toerisme

  Er zijn verschillende subsidiemogelijkheden voor activiteiten of projecten.

 • Toekomstbestendig Wonen Lening

  Een lening met gunstige voorwaarden voor toekomstbestendig en energiebesparende maatregelen voor woningeigenaren of maatschappelijke instellingen.