Subsidies en leningen

U heeft een goed initiatief en u hebt hiervoor een financiële ondersteuning nodig? Of wilt u uw woning isoleren en meer duurzamer maken. De gemeente Renkum verstrekt verschillende soorten subsidies en leningen.

 • Duurzaamheidsleningen

  Lening met gunstige voorwaarden voor energiebesparende maatregelen voor woningeigenaren of maatschappelijke instellingen.

 • Starterslening

  Wij bieden huishoudens tot een bepaalde inkomensgrens de mogelijkheid om de woonlasten van hun 1e koopwoning te verlagen.

 • Subsidie gevelverbetering en buitenruimte bedrijfskavels

  Bedrijven of eigenaren van een bedrijfspand op de bedrijventerreinen Cardanuslaan in Doorwerth of Schaapsdrift in Renkum kunnen tot en met 1 oktober 2019 een subsidie aanvragen voor het opknappen van de gevel van het bedrijfspand en/of de buitenruimte (het voorterrein) van de bedrijfskavel.

 • Subsidie inwonerinitiatieven

  Deze subsidie is in 2019 vervallen. U kunt hiervoor geen aanvraag doen.

 • Subsidie lokaal innovatiefonds

  Deze subsidie is in 2019 vervallen. U kunt hiervoor geen aanvraag doen.

 • Subsidies sociaal domein, cultuur en toerisme

  In 2019 zijn er verschillende subsidiemogelijkheden voor activiteiten of projecten.

 • Woonverbeterleningen

  Een lening met gunstige voorwaarden voor als u uw woning wilt aanpassen zodat u langer zelfstandig kunt blijven wonen. Er zijn 2 soorten leningen.