Subsidies en leningen

U heeft een goed initiatief en u hebt hiervoor een financiële ondersteuning nodig? Of wilt u uw woning isoleren en meer duurzamer maken. De gemeente Renkum verstrekt verschillende soorten subsidies en leningen.

 • Duurzaamheidsleningen

  Lening met gunstige voorwaarden voor energiebesparende maatregelen voor woningeigenaren of maatschappelijke instellingen.

 • Starterslening

  Wij bieden huishoudens tot een bepaalde inkomensgrens de mogelijkheid om de woonlasten van hun 1e koopwoning te verlagen.

 • Subsidie cofinanciering

  Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties kunnen subsidie aanvragen voor initiatieven op het gebied van leefbaarheid, sociale vitaliteit, het bevorderen van het culturele klimaat of het bevorderen van de sociale, economische of toeristische infrastructuur in de gemeente.

 • Subsidie voor advies oplaadpunten

  De Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) biedt binnenkort ook de mogelijkheid om subsidie te krijgen voor de advieskosten voor het aanleggen van 1 of meer oplaadpunten voor elektrische voertuigen.

 • Subsidies sociaal domein, cultuur en toerisme

  In 2022 zijn er verschillende subsidiemogelijkheden voor activiteiten of projecten.

 • Toekomstbestendig Wonen Lening

  Lening met gunstige voorwaarden voor toekomstbestendig en energiebesparende maatregelen voor woningeigenaren of maatschappelijke instellingen.