Subsidie voor woningisolatie

Eigenaren van een slecht geïsoleerde woning met een WOZ-waarde lager dan € 429.300,- (peildatum 1 januari 2022) kunnen subsidie aanvragen voor het isoleren van hun woning. Bijvoorbeeld voor het isoleren van het dak, de vloeren, muren en glas. Wij betalen maximaal € 700,- van de kosten voor isolatiemaatregelen.

Online aanvragen

Om de subsidie aan te vragen heeft u een unieke woningcode nodig. Als u in aanmerking komt voor de subsidie, heeft u deze per brief van ons ontvangen. Bent u de woningcode kwijt? Neem dan contact op met klantenservice van het Regionaal Energieloket’.

U kunt de subsidie voor woningisolatie tot 1 april 2024 online aanvragen. Wij behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst. 

Aanvragen subsidie woningisolatie

Voorwaarden

 • U voert de energiebesparende isolatiemaatregelen uit in een woning met een WOZ-waarde (peildatum 1 januari 2022) lager dan € 429.300,-.
 • U woning is slecht geïsoleerd. Met slecht geïsoleerd bedoelen we: 
  • woningen met een geldig energielabel D, E, F of G;
  • woningen zonder een geldig energielabel waarin minimaal 2 van de bestaande bouwdelen: de vloer en de bodem, de gevel (waaronder de spouwmuur), de zolder-/vlieringvloer en de ramen en deuren niet of slecht zijn geïsoleerd. 
 • U krijgt de subsidie alleen als een leverancier ze uitvoert. Doe-het-zelf maatregelen komen niet in aanmerking voor subsidie.
 • Alleen energiebesparende maatregelen die in aanmerking komen voor de ISDE-subsidie komen in aanmerking voor onze woningisolatiesubsidie.

Beschikbaar budget

 • Er is een totaal € 290.000,- beschikbaar. 
 • Wij betalen maximaal € 700,- van de kosten voor isolatiemaatregelen. 
 • U kunt per adres 1 keer een subsidie van € 700,- aanvragen voor woningisolatie.

Kosten de isolatiemaatregelen meer dan € 700,-? Dan kunt u misschien een andere subsidie of lening aanvragen. Bijvoorbeeld: 

Geen energielabel?

Aan de hand van uw geldig energielabel is bepaald of u de subsidie voor woningisolatie kunt aanvragen. Voor woningen zonder geldig energielabel heeft het Regionaal Energieloket een geschat energielabel gegeven. Het kan zijn dat u daarom geen recht heeft op de subsidie. Denkt u dat u wel recht heeft op de subsidie, omdat het energielabel niet klopt? Stuur dan een bericht naar e-mail duurzaam@renkum.nl. Dan controleren we uw woning op hoeveel bouwdelen slecht zijn geïsoleerd.   

Voorbeelden subsidieregeling woningisolatie

Voorbeeld 1 

Voor de isolatie van uw vloer heeft u zelf een leverancier gevonden die de isolatie heeft uitgevoerd. U heeft daarvoor € 2.000,- betaald. Hiervoor ontvangt u, nadat u de leverancier al heeft betaald, een bijdrage van € 700,- van de gemeente Renkum. De overige € 1.300,- betaalt u zelf. Daarbij kunt u gebruikmaken van de ISDE-subsidie van de Rijksoverheid en leenmogelijkheden van het Warmtefonds en de Toekomstbestendig Wonen Lening. 

Voorbeeld 2

U neemt deel aan de collectieve inkoopactie van het Regionaal Energieloket . De leverancier die hieraan verbonden is voert voor u de isolatie uit. De kosten daarvoor zijn € 2.000,-. U heeft daarvoor subsidie aangevraagd als onderdeel van de collectieve inkoopactie. Daardoor brengt de leverancier u € 1.300,- in rekening en ontvangt de leverancier de overige € 700,- van de gemeente Renkum. De € 1.300,- betaalt u zelf. Daarbij kunt u gebruikmaken van de ISDE-subsidie van de Rijksoverheid en leenmogelijkheden van het Warmtefonds en de Toekomstbestendig Wonen Lening.

Regels

In de ‘Subsidieregeling Woningisolatie eigenaar-bewoners gemeente Renkum 2023’ staan de regels voor het aanvragen van de subsidie. De regels gelden tot 1 april 2024. Lukt het niet om de isolatiemaatregel voor 1 april 2024 te realiseren, dan mag u er vanuit gaan dat wij vanaf de zomer van 2024 een nieuwe woningisolatiesubsidie hebben.