Bouwen en verbouwen

Wilt u bouwen, verbouwen, aanbouwen of slopen? Dan heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. Een omgevingsvergunning vraagt u online aan via het Omgevingsloket. De Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) behandelt voor ons de aanvragen voor omgevingsvergunningen en voert taken op het gebied van toezicht en handhaving voor ons uit.

 • Omgevingsvergunning

  Wilt u bouwen of verbouwen? Slopen? Een inrit aanleggen? Een boom kappen? Of iets anders aan uw omgeving veranderen? Mogelijk heeft u een omgevingsvergunning nodig. Deze vraagt u online aan bij het Omgevingsloket.

 • Omgevingsplannen (bestemmingsplannen)

  In een omgevingsplan staat hoe een bepaald gebied van de gemeente bebouwd of gebruikt mag worden. Omgevingsplan is de nieuwe naam voor een bestemmingsplan.

 • Afwijken regels omgevingsplan

  Is uw bouwplan in strijd met wat er in het omgevingsplan staat? Dan kan er in bepaalde gevallen met een vergunning worden afgeweken van het omgevingsplan. Omgevingsplan is de nieuwe naam voor een bestemmingsplan.

 • Voorleggen van een plan

  U wilt iets veranderen in uw omgeving en deze veranderingen passen niet in het bestemmingsplan. Dan is het fijn om snel een idee te krijgen hoe wij over uw plannen denken. U kunt uw plan inbrengen bij de ‘intaketafel’.

 • Vooroverleg

  Wilt u zeker weten of uw bouwplan haalbaar is dan kunt u uw bouwplan eerst laten toetsen voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt. Dit heet ‘vooroverleg’.

 • Monumenten

  In de gemeente staan verschillende gebouwen die door het Rijk of de gemeente zijn aangewezen als monument.

 • Boom kappen

  Wilt u een boom kappen of drastisch snoeien en bent u eigenaar van die boom? Check dan of u een omgevingsvergunning nodig heeft of dat u zonder vergunning mag kappen.

 • Huisnummer aanvragen

  U kunt een nieuw huisnummer aanvragen wanneer u uw woning of pand wilt splitsen of wilt samenvoegen.

 • Rioolaansluiting

  Wij zijn verantwoordelijk voor het inzamelen en afvoeren van afval- en hemelwater in de gemeente Renkum. Woningen of andere gebouwen in de gemeente moeten daarom een rioolaansluiting hebben.

 • Uitweg aanleggen

  Wilt u een uitweg bij uw woning of uw bedrijf? Voor het aanleggen of wijzigen van een uitweg heeft u een omgevingsvergunning nodig.

 • Voorwerpen plaatsen op openbare grond

  Wilt u een iets op openbare grond plaatsen voor uw bouw- of sloopwerkzaamheden? Daarvoor hebben we regels gemaakt.

 • Bouwtekening inzien

  Bouwplannen van lopende of verleende (omgevings)vergunningaanvragen kunt u inzien. Ook de informatie uit het pandenarchief kunt u inzien.

 • Slopen

  Wilt u iets slopen? Dan moet u een sloopmelding doen of een omgevingsvergunning aanvragen.

 • Nadeelcompensatie

  Is de waarde van uw woning of pand gedaald door een besluit, een planologische maatregel, omgevingsvergunning of een fysieke wijziging? Dan komt u misschien in aanmerking voor nadeelcompensatie (schadevergoeding). Nadeelcompensatie is de nieuwe term voor planschade.

 • Bouwprojecten

  Informatie over bouwprojecten in onze gemeente.

 • Mantelzorgwoning (ver)bouwen

  Zorgt u als mantelzorger voor bijvoorbeeld uw vader, dochter, ander familielid of vriend? Dan is het wel zo makkelijk als u dichtbij elkaar woont. Wij hebben daarvoor mogelijkheden.

 • Commissie ruimtelijke kwaliteit

  De Commissie ruimtelijke kwaliteit adviseert het college van burgemeester en wethouders over ingediende omgevingsvergunningen, stedenbouwkundige plannen en bestemmingsplannen.

 • Woonadviescommissie Renkum (WAC)

  De WAC adviseert het college van burgemeester en wethouders over nieuw- en verbouwplannen in de gemeente.

 • Open data

  Wij hebben veel data zoals cijfers, foto’s en kaarten. Deze gegevens gebruiken wij om onze taken uit te voeren. Maar ook voor u als inwoner of ondernemer kunnen deze gegevens nuttig of interessant zijn.