Bouwen en verbouwen

Wilt u bouwen, verbouwen, aanbouwen of slopen? Dan heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. Een omgevingsvergunning vraagt u digitaal aan via het Omgevingsloket. De Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) behandelt voor ons de aanvragen voor omgevingsvergunningen en voert taken op het gebied van toezicht en handhaving voor ons uit.

 • Afwijken regels bestemmingsplan

  Is uw bouwplan in strijd met wat er in het bestemmingsplan staat? Maar gaat uw plan over een ondergeschikt deel van een gebouw, zoals een schoorsteen, balkon, aanbouw of bijgebouw? Dan kunt u in aanmerking komen voor een afwijking van de regels van het bestemmingsplan.

 • Bestemmingsplannen

  Een bestemmingsplan beschrijft hoe een bepaald deel van de gemeente bebouwd of gebruikt mag worden. Wij maken bestemmingsplannen voor alle grond die bij de gemeente hoort.

 • Boom kappen

  Wilt u een boom kappen of drastisch snoeien en bent u eigenaar van die boom? Check dan of u een omgevingsvergunning nodig heeft of dat u zonder vergunning mag kappen.

 • Bouwprojecten

  Informatie over bouwprojecten in onze gemeente.

 • Bouwtekening inzien

  Bouwplannen van lopende of verleende (omgevings)vergunningaanvragen kunt u inzien. Ook de informatie uit het pandenarchief kunt u inzien.

 • Commissie ruimtelijke kwaliteit

  De Commissie ruimtelijke kwaliteit adviseert het college van burgemeester en wethouders over ingediende omgevingsvergunningen, stedenbouwkundige plannen en bestemmingsplannen.

 • Het voorleggen van een (bouw)plan

  U wilt iets veranderen in uw omgeving en deze veranderingen passen niet in het bestemmingsplan. Dan is het fijn om snel een idee te krijgen hoe wij over uw plannen denken. U kunt uw plan inbrengen bij de ‘intaketafel’.

 • Huisnummer aanvragen

  U kunt een nieuw huisnummer aanvragen wanneer u uw woning of pand wilt splitsen of wilt samenvoegen.

 • Mantelzorgwoning (ver)bouwen

  Zorgt u als mantelzorger voor bijvoorbeeld uw vader, dochter, ander familielid of vriend? Dan is het wel zo makkelijk als u dichtbij elkaar woont. Wij hebben daarvoor mogelijkheden.

 • Omgevingsvergunning

  Wilt u bouwen of verbouwen of iets anders aan uw omgeving veranderen? Dan heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. Deze vraagt u aan bij het digitale Omgevingsloket Online van de Rijksoverheid.

 • Open data

  Wij hebben veel data zoals cijfers, foto’s en kaarten. Deze gegevens gebruiken wij om onze taken uit te voeren. Maar ook voor u als inwoner of ondernemer kunnen deze gegevens nuttig of interessant zijn.

 • Planschade

  Is de waarde van uw woning of pand gedaald door een planologische maatregel? Of is het door die maatregel minder prettig wonen? Dan is er sprake van planschade en heeft u misschien recht op planschadevergoeding.

 • Rioolaansluiting

  Wij zijn verantwoordelijk voor het inzamelen en afvoeren van afval- en hemelwater in de gemeente Renkum. Woningen of andere gebouwen in de gemeente moeten daarom een rioolaansluiting hebben.

 • Slopen

  Wilt u iets slopen? Dan moet u een sloopmelding doen of een omgevingsvergunning aanvragen.

 • Uitweg aanleggen

  Wilt u een uitweg bij uw woning of uw bedrijf? Voor het aanleggen of wijzigen van een uitweg heeft u een omgevingsvergunning nodig.

 • Vooroverleg

  Wilt u zeker weten of uw bouwplan haalbaar is dan kunt u uw bouwplan eerst laten toetsen voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt. Dit heet ‘vooroverleg’.

 • Voorwerpen plaatsen op openbare grond

  Moet u iets op openbare grond plaatsen voor uw bouw- of sloopwerkzaamheden? Of een voorwerp aan, op, in, over of boven op openbare grond plaatsen? Dan moet u zich houden aan de Regels voor het gebruik van de openbare ruimte. Of u vraagt een ontheffing aan.

 • Woonadviescommissie Renkum (WAC)