Woonadviescommissie Renkum (WAC)

De WAC adviseert het college van burgemeester en wethouders over nieuw- en verbouwplannen in de gemeente.

Logo WACWAC Renkum beoordeelt nieuwbouwplannen en verbouwplannen van woningen en (zorg)instellingen. Met name plannen die betrekking hebben op woningen in de sociale sector.

De voornaamste criteria hierbij zijn levensloop geschiktheid, bruikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid. Daarnaast kijken we naar de woonomgeving en welke maatregelen worden getroffen om het energieverbruik van de woning te verduurzamen. De woning hoeft bij oplevering nog niet voor alle doelgroepen geschikt te zijn, maar moet wel voor iedereen geschikt gemaakt kunnen worden. En dit zonder grote verbouwingen.

Ook particulieren kunnen nieuw- en verbouwplannen aan de commissie voorleggen voor een gratis advies. WAC Renkum geeft desgevraagd ook direct advies aan projectontwikkelaars over hun plannen.

Website WAC Renkum

Uitgebrachte adviezen, jaarverslagen en meer informatie over de werkwijze vindt u op de website van WAC Renkum