Verkeer en parkeren

Wij zorgen voor de regulering van verkeersstromen binnen en door de gemeente. Hiervoor worden regelmatig maatregelen genomen zoals bijvoorbeeld een afsluiting van een weg, een inrijverbod of aanpassing van de maximumsnelheid. De regelgeving voor het verkeer is in de Wegenverkeerswet vastgelegd.

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Met een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) mag u parkeren op speciale parkeerplaatsen voor mensen met een beperking.

 • Gehandicaptenparkeerplaats

  Op de algemene gehandicaptenparkeerplaatsen mag iedereen met een gehandicaptenparkeerkaart parkeren. Daarnaast kunt u een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aanvragen.

 • Melding verkeerssituaties

  Als u een klacht of overlast heeft van verkeer of een onduidelijke verkeerssituatie meld het ons.

 • Parkeerontheffing blauwe zone

  Parkeren in onze gemeente is gratis. In een deel van het centrum van Oosterbeek is een blauwe zone ingesteld. Daar mag u maximaal 1,5 uur parkeren met een parkeerschijf.

 • Parkeren campers, caravans en aanhangwagens

  Campers, caravans, aanhang- en vouwwagens mogen niet langer dan 3 dagen achter elkaar op de openbare weg worden geparkeerd.

 • Parkeren grote voertuigen

  In onze gemeente is het parkeren van grote voertuigen verboden behalve in een aantal straten en gebieden.

 • Verkeersbesluiten

  Ontwerp verkeersbesluiten publiceren wij in Rijn en Veluwe en kunt u inzien via deze website.

 • Verkeersontheffing

  Een verkeersontheffing vraagt u aan, als u met uw voertuig moet rijden of parkeren op een plek waar dat altijd verboden is.

 • Werk aan de weg

  De wegwerkzaamheden in onze gemeente kunt u vinden op www.bereikbaargelderland.nl