Melding verkeerssituatie

Als u een klacht of overlast heeft van verkeer of een onduidelijke verkeerssituatie meld het ons.

U kunt ons vragen om in het kader van 'duurzaam veilig' verkeersremmende maatregelen te treffen. Denk daarbij aan het instellen van een maximumsnelheid of een parkeerverbod.

Wanneer wij de aanpak van de verkeerssituatie noodzakelijk vinden en het ook mogelijk is, hangt het van de planning en het beschikbare budget af wanneer wij de maatregelen kunnen uitvoeren. In veel gevallen moet ook een verkeersbesluit worden genomen. De proceduretijd hiervoor is ongeveer 4 maanden.

Melden

Klachten of meldingen over overlast van verkeer of onduidelijke verkeerssituaties direct online melden via 

Melding openbare ruimte.