Belastingen

 • Aanslag gemeentelijke belastingen

  Eind februari 2018 krijgt u uw aanslag voor de gemeentelijke belastingen voor 2018. Dat is een maand later dan normaal. De reden daarvoor is een aanpassing in ons belastingsysteem. Het aantal betaaltermijnen blijft wel hetzelfde.

 • Afvalstoffenheffing

  Wij gebruiken de opbrengst van de afvalstoffenheffing om het huishoudelijk afval op te halen en te verwerken. Maar ook voor bijvoorbeeld het plaatsen en legen van glasbakken en het vegen van de straten.

 • Betalen belasting bij verhuizen

  Als u verhuist uit de gemeente Renkum, krijgt u voor afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting ontheffing voor de rest van het jaar.

 • Betalen belastingen

  De gemeentelijke belastingen en heffingen staan op de aanslag gemeentelijke belastingen. U ontvangt deze aanslag meestal in januari. U kunt op verschillende manieren betalen.

 • Betalingsregeling belastingen

  Is het voor u onmogelijk om de belastingaanslag op tijd te betalen? Dan kunt u uitstel van betaling aanvragen of een betalingsregeling treffen.

 • Bezwaar maken tegen WOZ-waarde of belastingaanslag

  Bent u het niet eens met de WOZ-waarde van uw woning of een belastingaanslag van de gemeente? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Dit doet u binnen 6 weken na de datum die op het aanslagbiljet staat.

 • Hondenbelasting

  Heeft u 1 of meer honden? Dan moet u hondenbelasting betalen. U betaalt de belasting per hond.

 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

  Als u de aanslagen van de gemeente niet kunt betalen, kunt u bij de gemeente kwijtschelding aanvragen. Dit geldt ook voor bedrijven met een beperkt inkomen.

 • Onroerendezaakbelasting (OZB)

  Onroerendezaakbelasting (OZB) betaalt u als u een woning of niet-woning huurt of heeft.

 • Rioolheffing

  Rioolheffing is een heffing op het gebruik van het riool.

 • Toeristenbelasting

 • WOZ-waarde en taxatieverslag

  De gemeente bepaalt ieder jaar de waarde van alle onroerende zaken (WOZ-waarde) in de gemeente. Deze waarde geldt als grondslag voor verschillende belastingen.