Belastingen

Iedere inwoner van Nederland betaalt een aantal gemeentelijke belastingen. Deze belastingen zijn voor ons een belangrijke bron van inkomsten. De opbrengsten gebruiken wij voor voorzieningen waar iedereen van kan profiteren zoals wegen, openbare verlichting, het groen en subsidies.

 • Aanslag gemeentelijke belastingen

  Eind februari 2019 krijgt u uw aanslag voor de gemeentelijke belastingen voor 2019. Op de belastingaanslag staat, als dat voor u van toepassing is, de WOZ-beschikking, de onroerendezaakbelasting, de afvalstoffenheffing, hondenbelasting en de rioolheffing.

 • Afvalstoffenheffing

  Wij gebruiken de opbrengst van de afvalstoffenheffing om het huishoudelijk afval op te halen en te verwerken. Maar ook voor bijvoorbeeld het plaatsen en legen van glasbakken en het vegen van de straten.

 • Betalen belasting bij verhuizen

  Als u verhuist uit de gemeente Renkum, krijgt u voor afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting ontheffing voor de rest van het jaar.

 • Betalen belastingen

  De gemeentelijke belastingen en heffingen staan op de aanslag gemeentelijke belastingen. U ontvangt deze aanslag meestal in februari. U kunt op verschillende manieren betalen.

 • Betalingsregeling belastingen

  Is het voor u onmogelijk om de belastingaanslag op tijd te betalen? Dan kunt u een betalingsregeling treffen.

 • Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de belasting aanslag kunt u bezwaar maken.

 • Hondenbelasting

  Heeft u 1 of meer honden? Dan moet u hondenbelasting betalen. U betaalt de belasting per hond. Als hondenbezitter moet u hier zelf aangifte van doen. Ook moet u zelf wijzigingen doorgeven.

 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

  Als u de aanslagen van de gemeente niet kunt betalen, kunt u bij de gemeente kwijtschelding aanvragen. Dit geldt ook voor bedrijven met een beperkt inkomen.

 • Onroerendezaakbelasting (OZB)

  Onroerendezaakbelasting (OZB) betaalt u als u een woning of niet-woning huurt of heeft.

 • Rioolheffing

  Rioolheffing is een heffing op het gebruik van het riool.

 • Toeristenbelasting

  Als u kamers of kampeerruimte aan toeristen of andere bezoekers verhuurt dan moet u toeristenbelasting betalen. U kunt de belasting bij de overnachtingsprijs optellen. U draagt de belasting af aan de gemeente.

 • WOZ-waarde en taxatieverslag

  De gemeente bepaalt ieder jaar de waarde van alle onroerende zaken (WOZ-waarde) in de gemeente. Deze waarde geldt als grondslag voor verschillende belastingen.