Rioolheffing

Rioolheffing is een heffing op het gebruik van het riool. Heeft u een woon- of bedrijfsruimte die direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering? Dan bent u rioolheffing verschuldigd. Met de opbrengsten onderhoudt en vernieuwt de gemeente de riolering.

Hoe werkt het?

Huishoudens

  • Voor de gebruiker van de woning hangt de hoogte van de rioolheffing af van het aantal personen dat op het adres staat ingeschreven.
  • Voor de eigenaar van de woning geldt een vast bedrag.

Bedrijven

  • Bent u gebruiker van een bedrijfspand? Dan hangt hoeveel rioolheffing u betaalt af van de hoeveelheid afvalwater die u loost. Om te kunnen bepalen hoeveel afvalwater wordt afgevoerd, wordt gebruik gemaakt van de gegevens van Waterleidingmaatschappij Vitens.
  • Voor de eigenaar van het bedrijfspand geldt een vast bedrag.

Tarieven

Woningen Tarief 2019 Tarief 2018
Eigenaar woning € 98,51 € 94,29
Gebruik woning door 1 persoon € 62,13 € 59,47
Gebruik woning door 2 personen € 124,25 € 118,93
Gebruik woning door 3 en/of meer personen € 186,38 € 178,40

 

Niet woningen Tarief 2019 Tarief 2018
Eigenaar niet-woning € 353,38 € 353,38
Gebruik per 250 m3 afgevoerd water € 192,70 € 192,70

Betalingsregeling

Is het voor u onmogelijk om de gemeentelijke belastingen op tijd te betalen? Dan kunt u een betalingsregeling treffen.

Kwijtschelding

Kunt u de gemeentelijke belastingen niet betalen? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen.