Rioolheffing

Rioolheffing is een heffing op het gebruik van het riool. Heeft u een woon- of bedrijfsruimte die direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering? Dan bent u rioolheffing verschuldigd. Met de opbrengsten onderhouden en vernieuwen wij de riolering.

Hoe werkt het?

Huishoudens

  • Voor de gebruiker van de woning hangt de hoogte van de rioolheffing af van het aantal personen dat op het adres staat ingeschreven.
  • Voor de eigenaar van de woning geldt een vast bedrag.

Bedrijven

  • Bent u gebruiker van een bedrijfspand? Dan hangt hoeveel rioolheffing u betaalt af van de hoeveelheid afvalwater die u loost. Om te kunnen bepalen hoeveel afvalwater wordt afgevoerd, wordt gebruik gemaakt van de gegevens van Waterleidingmaatschappij Vitens.
  • Voor de eigenaar van het bedrijfspand geldt een vast bedrag.

Tarieven

Woningen Tarief 2021 Tarief 2020
Eigenaar woning € 119,24 € 113,08
Gebruik woning door 1 persoon € 75,11 € 71,23
Gebruik woning door 2 personen € 150,22 € 142,46
Gebruik woning door 3 en/of meer personen € 225,33 € 213,69

 

Niet woningen Tarief 2021 Tarief 2020
Eigenaar niet-woning € 368,51 € 353,38
Gebruik per 250 m3 afgevoerd water € 200,95 € 192,70

Betalingsregeling

Is het voor u onmogelijk om de gemeentelijke belastingen op tijd te betalen? Dan kunt u een betalingsregeling treffen.

Kwijtschelding

Kunt u de gemeentelijke belastingen niet betalen? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen.