Betalingsregeling belastingen

Kunt u de gemeentelijke belastingen niet op tijd betalen? Dan kunt u een betalingsregeling afspreken. Of u een betalingsregeling krijgt, is afhankelijk van uw financiële situatie. Die bepaalt ook de vorm van de betalingsregeling en onder welke voorwaarden u de regeling kunt krijgen.

Aanvragen

Aanvragen betalingsregeling (DigiD nodig)

Het kan zijn dat wij gegevens opvragen om uw financiële situatie te beoordelen.

Voorwaarden

  • Een betalingsregeling wordt 1 keer verstrekt.
  • U kunt een regeling treffen van maximaal 6 termijnen.
  • De laatste betaling mag niet later zijn dan 31 december 2024. Dus wanneer u begin november een regeling aanvraagt, heeft u nog 2 termijnen om de aanslag te betalen (eind november en eind december).
  • U kunt een ook machtiging afgeven tot automatische betaling voor het betalen in 8 termijnen.
Kunt u door omstandigheden niet in 6 of 8 termijnen betalen? Bel ons op (026) 33 48 111. Dan kijken we samen met u, wat we voor u kunnen betekenen. De gemeentelijke belastingen moeten wel betaald zijn voor het einde van het jaar.