Betalingsregeling belastingen

Is het voor u onmogelijk om de belastingaanslag op tijd te betalen? Dan kunt u een betalingsregeling afspreken. Het krijgen van een betalingsregeling is afhankelijk van uw financiële situatie. Die bepaalt ook de vorm van de betalingsregeling en onder welke voorwaarden u de regeling kunt krijgen.

Voorwaarden

  • Een betalingsregeling wordt 1 keer verstrekt.
  • U kunt een regeling treffen van maximaal 6 termijnen.
  • De laatste betaling mag niet later zijn dan 31 december 2024. Dus wanneer u begin november een regeling aanvraagt, heeft u nog 2 termijnen om de aanslag te betalen (eind november en eind december).
  • U kunt een ook machtiging afgeven tot automatische betaling voor het betalen in 8 termijnen.

Kunt u door omstandigheden niet in 6 of 8 termijnen betalen? Bel ons op (026) 33 48 111. Dan kijken we samen met u, wat we voor u kunnen betekenen. De gemeentelijke belastingen moeten wel betaald zijn voor het einde van het jaar.

Aanvragen betalingsregeling

U vraagt online een betalingsregeling aan via de digitale balie belastingen. U logt in met uw DigiD.

Aanvragen betalingsregeling

Het kan zijn dat wij aanvullende gegevens opvragen om uw financiële situatie te beoordelen.