Betalen belastingen

De gemeentelijke belastingen en heffingen staan op de aanslag gemeentelijke belastingen. U ontvangt deze aanslag meestal in februari. U kunt op verschillende manieren betalen.

Automatische incasso

U kunt de aanslag gemeentelijke belastingen ook via automatische incasso betalen. U betaalt dan in 11 termijnen.Het bedrag wordt dan iedere maand rond de 28e van uw rekening afgeschreven.

Als u hiervan nog geen gebruik maakt, kunt u een doorlopende machtiging afgeven. Vul het formulier Doorlopende machtiging (pdf, 82 kB) in en stuur het naar gemeente Renkum, Belastingen, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek. De incasso start een maand na ontvangst van de aanslag.

De incasso stopzetten of het rekeningnummer wijzigen kan alleen schriftelijk. Stuur daarvoor een brief naar Gemeente Renkum, t.a.v. Belastingen, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek. Vermeld hierbij uw Burgerservicenummer. Na het intrekken van de machtiging moet u het openstaande bedrag betalen binnen 2 maanden na de datum van het aanslagbiljet.

Overmaken

Als u geen gebruik maakt van automatische incasso, betaalt u in 1 termijn. U moet het totale aanslagbedrag overmaken op rekeningnummer IBAN NL33 BNGH 0285045997. De datum waarop de aanslag betaald moet zijn, staat op het aanslagbiljet. Vermeld bij internetbankieren het subjectnummer en het vorderingnummer van de aanslag.

Studentenhuizen

De aanslagen afvalstoffenheffing en rioolheffing worden opgelegd aan de verhuurder. Deze regel geldt voor eigenaren van kamerverhuurpanden en commerciële verhuur. Zij kunnen het aanslagbedrag doorberekenen aan de huurders.

Betalingsregeling

Is het voor u onmogelijk om de gemeentelijke belastingen op tijd te betalen? Dan kunt u een betalingsregeling treffen.

Moeite met betalen?

Kunt u de belasting niet betalen omdat u onder de bijstandsnorm valt, dan kunt u wellicht kwijtschelding aanvragen.