Betalen belastingen

De gemeentelijke belastingen en heffingen staan op de aanslag gemeentelijke belastingen. U ontvangt deze aanslag meestal eind februari. U kunt op verschillende manieren betalen.

Betaalmogelijkheden

Er zijn 2 manieren waarop u de gemeentelijke belastingen kunt betalen:

  1. via automatische incasso;
  2. door het bedrag over te maken.

Automatische incasso aanvragen, wijzigen of stoppen

U kunt ons machtigen voor een automatische incasso. U betaalt dan in 10 termijnen. Het bedrag wordt dan iedere maand rond de 28e van uw rekening afgeschreven. Wijzigt uw rekeningnummer of verandert er iets aan uw situatie? Wijzig dan ook de machtiging voor de automatische incasso.

Online

U kunt online een automatische incasso aanvragen, wijzigen of stoppen via de digitale balie belastingen. U logt in met uw DigiD. 

Automatische incasso aanvragen, wijzigen of stoppen

Schriftelijk

Heeft u geen DigiD? Dan kunt u schriftelijk een automatische incasso aanvragen, wijzigen of intrekken. U vult 1 van onderstaande formulieren in en stuurt het naar De Connectie, Team Belastingen, Postbus 87, 6990 AB Rheden.

Overmaken

Als u geen gebruik maakt van automatische incasso, betaalt u in 1 termijn. U moet het totale aanslagbedrag overmaken op rekeningnummer IBAN NL33 BNGH 0285045997. De datum waarop de aanslag betaald moet zijn, staat op het aanslagbiljet. Vermeld bij internetbankieren altijd het aanslagnummer van de aanslag.

Studentenhuizen

De aanslagen afvalstoffenheffing en rioolheffing worden opgelegd aan de verhuurder. Deze regel geldt voor eigenaren van kamerverhuurpanden en commerciële verhuur. Zij kunnen het aanslagbedrag doorberekenen aan de huurders.

Betalingsregeling

Is het voor u onmogelijk om de gemeentelijke belastingen op tijd te betalen? Dan kunt u een betalingsregeling treffen.

Moeite met betalen?

Kunt u de belasting niet betalen omdat u onder de bijstandsnorm valt, dan kunt u wellicht kwijtschelding aanvragen.