Betalen belastingen

De gemeentelijke belastingen en heffingen staan op de aanslag gemeentelijke belastingen. U ontvangt deze aanslag meestal eind februari. U kunt op verschillende manieren betalen.

Betaalmogelijkheden

Er zijn 2 manieren waarop u de gemeentelijke belastingen kunt betalen:

  1. via automatische incasso;
  2. door het bedrag over te maken.

Automatische incasso aanvragen, wijzigen of intrekken

U kunt ons machtigen voor een automatische incasso. U betaalt dan in 10 termijnen (was in 2019 11 termijnen). Het bedrag wordt dan iedere maand rond de 28e van uw rekening afgeschreven.

Als u hiervan nog geen gebruik maakt, kunt u een doorlopende machtiging afgeven. De incasso start een maand na ontvangst van de aanslag.

Online

U logt in met uw DigiD. Ook het wijzigen of intrekken van uw automatische incasso kunt u via het online formulier doen. Dit komt bij stap 6 in het formulier aan bod.

Automatische incasso aanvragen, wijzigen of intrekken

Schriftelijk

U vult het formulier Doorlopende machtiging (pdf, 82 kB) en stuur het per post naar Gemeente Renkum, t.a.v. Belastingen, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Wilt u schriftelijk de incasso wijzigen of stopzetten? Stuur dan een brief naar Gemeente Renkum, t.a.v. Belastingen, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek. Vermeld hierbij uw Subjectnummer, dit vindt u op het aanslagbiljet. Na het intrekken van de machtiging moet u het openstaande bedrag betalen binnen 2 maanden na de datum van het aanslagbiljet.

Overmaken

Als u geen gebruik maakt van automatische incasso, betaalt u in 1 termijn. U moet het totale aanslagbedrag overmaken op rekeningnummer IBAN NL33 BNGH 0285045997. De datum waarop de aanslag betaald moet zijn, staat op het aanslagbiljet. Vermeld bij internetbankieren altijd het aanslagnummer van de aanslag.

Studentenhuizen

De aanslagen afvalstoffenheffing en rioolheffing worden opgelegd aan de verhuurder. Deze regel geldt voor eigenaren van kamerverhuurpanden en commerciële verhuur. Zij kunnen het aanslagbedrag doorberekenen aan de huurders.

Betalingsregeling

Is het voor u onmogelijk om de gemeentelijke belastingen op tijd te betalen? Dan kunt u een betalingsregeling treffen.

Moeite met betalen?

Kunt u de belasting niet betalen omdat u onder de bijstandsnorm valt, dan kunt u wellicht kwijtschelding aanvragen.