Betalen gemeentelijke belastingen

U kunt de gemeentelijke belastingen in 1 keer betalen of in termijnen.

  • Betalen belastingen

    U kunt de gemeentelijke belastingen in 1 keer betalen of in termijnen. Hoeveel u betaalt staat op de aanslag gemeentelijke belastingen. We versturen de aanslag elk jaar.

  • Betalen belasting bij verhuizen

    Ontvangt u de belastingaanslag, maar verhuist u naar een andere gemeente? Dan krijgt u ontheffing voor afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting voor de rest van het jaar.

  • Betalingsregeling belastingen

    Kunt u de gemeentelijke belastingen niet op tijd betalen? Dan kunt u een betalingsregeling afspreken.