Betalen belasting bij verhuizen

Ontvangt u de belastingaanslag, maar verhuist u naar een andere gemeente? Dan krijgt u ontheffing voor afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting voor de rest van het jaar. Deze ontheffing verwerken wij automatisch. U hoeft daarvoor niets te doen.

Geen ontheffing voor OZB

Voor de onroerende zaakbelasting (OZB) krijgt u geen ontheffing, omdat de situatie op 1 januari van het jaar bepalend is voor wie deze belasting moet betalen. Bij verkoop van een woning wordt de onroerende zaakbelasting meestal door de notaris verrekend met de nieuwe eigenaar.

Stopzetten automatische betaling

Betaalt u de gemeentelijke belastingen in termijnen en verhuist u naar een andere gemeente? Zorg er dan voor dat u de automatische betaling stopzet

Aantal personen huishouden verandert

1 januari 2024 is de datum waarop wij bepalen uit hoeveel personen uw huishouden bestaat. Het aantal personen in uw huishouden bepaalt hoeveel u aan afvalstoffenheffing en rioolheffing betaalt. Bent u degene die de belastingaanslag heeft ontvangen en verandert het aantal personen van uw huishouden in het lopende belastingjaar doordat een medebewoner verhuist? Dan kunt u geen belasting terugvragen.