Betalen belasting bij verhuizen

Als u verhuist uit de gemeente Renkum, krijgt u voor afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting ontheffing voor de rest van het jaar. Deze ontheffing krijgt u automatisch. U hoeft daarvoor niets te doen.

Geen ontheffing voor OZB

Voor de onroerende zaakbelasting (OZB) krijgt u geen ontheffing, omdat de situatie op 1 januari van het jaar bepalend is voor wie deze belasting moet betalen. Bij verkoop van een woning wordt de onroerende zaakbelasting meestal door de notaris verrekend met de nieuwe eigenaar.

Stopzetten automatische betaling

Als u de gemeentelijke belastingen in termijnen betaalt en u verhuist buiten de gemeente Renkum zorg er dan voor dat u de automatische betaling stopzet