Onroerendezaakbelasting (OZB)

Onroerendezaakbelasting (OZB) betaalt u als u een woning bezit of niet-woning huurt of bezit. Een niet-woning is bijvoorbeeld een kantoor, winkel, school of grond. Met de opbrengst van de OZB betalen wij een deel van de algemene uitgaven zoals groen- en wegenonderhoud en welzijnswerk.

Tarieven

De OZB is een percentage van de WOZ-waarde.

 

2021
Tarief in % van de waarde onroerend goed

2020
Tarief in % van de waarde onroerend goed

eigenaar woning 0,1348 % 0,1139%
eigenaar niet-woningen 0,3805 % 0,2986%
gebruiker niet-woningen 0,3027 % 0,2335%

 

Verkoop of verhuizing

Onroerendezaakbelasting betaalt u voor het hele jaar. Verkopen of verhuizen heeft geen gevolg voor de betalingsplicht. Bij verkoop van een pand wordt het doorgaans via de notaris met de nieuwe eigenaar verrekend.

Betalen belastingen

De aanslag gemeentelijke belastingen ontvangt u meestal eind februari. U kunt op verschillende manieren de gemeentelijke belastingen betalen.