Onroerendezaakbelasting (OZB)

Onroerendezaakbelasting (OZB) betaalt u als u een woning of niet-woning huurt of heeft. Een niet-woning is bijvoorbeeld een kantoor, winkel, school of grond. Met de opbrengst van de OZB betalen wij een deel van de algemene uitgaven zoals groen- en wegenonderhoud en welzijnswerk.

Tarieven

De OZB is een percentage van de WOZ-waarde.

  2019
Tarief in % van de waarde onroerend goed
 2018
Tarief in % van de waarde onroerend goed
eigenaar woning 0,1182% 0,1185%
eigenaar niet-woningen 0,2886% 0,2650%
gebruiker niet-woningen 0,2234% 0,2104%

 

Verkoop of verhuizing

Onroerendezaakbelasting betaalt u voor het hele jaar. Verkopen of verhuizen heeft geen gevolg voor de betalingsplicht. Bij verkoop van een pand wordt het doorgaans via de notaris met de nieuwe eigenaar verrekend.

Betalen belastingen

De aanslag gemeentelijke belastingen ontvangt u meestal in februari. U kunt op verschillende manieren de gemeentelijke belastingen betalen.