Betalen belastingen

De gemeentelijke belastingen en heffingen staan op de aanslag gemeentelijke belastingen. U ontvangt deze aanslag meestal eind februari. U kunt op verschillende manieren betalen.

Hoe betalen

  1. Door het bedrag in 1 keer over te maken op rekeningnummer IBAN NL33 BNGH 0285045997. Vermeld daarbij het aanslagnummer (16 cijfers). Dit staat op uw aanslag.
  2. Via automatische betaling (automatische incasso): u betaalt dan in 8 termijnen. U kunt ons machtigen voor een automatische incasso. Automatische incasso is mogelijk tot een bedrag van € 5.000,-. Wijzigt uw rekeningnummer of verandert er iets aan uw situatie? Wijzig dan ook de machtiging voor de automatische incasso.

Automatische betaling aanvragen, wijzigen of stoppen (DigiD)

Als  geen DigiD heeft, kunt u schriftelijk een automatische betaling aanvragen, wijzigen of intrekken. U vult 1 van onderstaande formulieren in en stuurt het naar De Connectie, Team Belastingen, Antwoordnummer 5000, 6800 WC Arnhem.

Zijn deze opties voor u echt niet mogelijk dan kunt u ook betalen aan de balie in het gemeentehuis.

Kunt u door omstandigheden niet in 8 termijnen betalen? Bel ons op (026) 33 48 111. Dan kijken we samen met u, wat we voor u kunnen betekenen. De gemeentelijke belastingen moeten wel betaald zijn voor het einde van het jaar.

Kan ik het bedrag ook in termijnen betalen? 

Ja, dat kan. U betaalt dan in 8 gelijke termijnen de gemeentelijke belasting via een automatische incasso.

Ik kan de belasting niet betalen. Wat nu?

U kunt vragen of u de belasting niet hoeft te betalen. Dit heet kwijtschelding. Of u dit krijgt hangt af van uw vermogen, inkomen, uitgaven en uw persoonlijke situatie.

Kwijtschelding aanvragen

Ik kan het termijnbedrag niet betalen. Wat nu?

Het kan voorkomen dat u de gemeentelijke belastingen niet op tijd kunt betalen. Dan kunt u misschien een betalingsregeling afspreken.