Kwijtschelding

Als u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, kunt u kwijtschelding aanvragen. Dit geldt ook voor bedrijven met een beperkt inkomen. U kunt kwijtschelding aanvragen voor afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting.

 • Kom ik voor kwijtschelding in aanmerking?

  Of u voor kwijtschelding in aanmerking komt, is afhankelijk van uw vermogen, inkomen, uitgaven en persoonlijke omstandigheden.

 • Kwijtschelding aanvragen

  Als u de aanslagen van de gemeente niet kunt betalen, kunt u bij de gemeente kwijtschelding aanvragen. Dit geldt ook voor bedrijven met een beperkt inkomen.

 • Verzoek uitgebreide beoordeling kwijtschelding

  Uw aanvraag kwijtschelding voor de gemeentelijke belastingen is via de automatische toets afgekeurd. U kunt ons binnen 14 dagen vragen uw gegevens uitgebreid te beoordelen.

 • Administratief beroepsschrift

  Wordt uw aanvraag na de uitgebreide aanvraag ook afgewezen, dan kunt u binnen 10 dagen na dagtekening van de beschikking een administratief beroepschrift indienen.