Kwijtschelding

Als u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, kunt vragen of u minder of geen belasting hoeft te betalen. Dit heet kwijtschelding. U kunt kwijtschelding aanvragen voor afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting.

  • Kom ik voor kwijtschelding in aanmerking?

    Of u voor kwijtschelding in aanmerking komt, is afhankelijk van uw vermogen, inkomen, uitgaven en persoonlijke omstandigheden.

  • Kwijtschelding aanvragen

    Als u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, kunt vragen of u minder of geen belasting hoeft te betalen. Dit heet kwijtschelding.

  • Administratief beroepsschrift

    Bent u het niet eens met de uitkomst van uw aanvraag tot kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen? Dan kunt u binnen 14 dagen na dagtekening van de beschikking schriftelijk een administratief beroepschrift indienen.