Onderhoud aan website

De komende periode zullen wij onderhoud uitvoeren aan deze website. Het kan daarom gebeuren dat de website even niet of beperkt bereikbaar is. Wij proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken, met als doel uiteraard het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de website.

Wij blijven uiteraard gewoon bereikbaar via e-mail en telefoon. Als u de komende tijd een product niet kunt vinden op de website of technische problemen ondervindt, neem dan contact met ons op via info@renkum.nl of bel (026) 33 48 111.

Wij hopen zo snel mogelijk klaar te zijn met de werkzaamheden. Tot dan bedanken wij u voor uw geduld.

Kwijtschelding

Als u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, kunt u kwijtschelding aanvragen. Dit geldt ook voor bedrijven met een beperkt inkomen. U kunt kwijtschelding aanvragen voor afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting.

  • Kom ik voor kwijtschelding in aanmerking?

    Of u voor kwijtschelding in aanmerking komt, is afhankelijk van uw vermogen, inkomen, uitgaven en persoonlijke omstandigheden.

  • Kwijtschelding aanvragen

    Als u de aanslagen van de gemeente niet kunt betalen, kunt u bij de gemeente kwijtschelding aanvragen. Dit geldt ook voor bedrijven met een beperkt inkomen.

  • Administratief beroepsschrift

    Wordt uw aanvraag na de uitgebreide aanvraag ook afgewezen, dan kunt u binnen 10 dagen na dagtekening van de beschikking een administratief beroepschrift indienen.