Kwijtschelding

Als u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, kunt u kwijtschelding aanvragen. Dit geldt ook voor bedrijven met een beperkt inkomen. U kunt kwijtschelding aanvragen voor afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting.

  • Kom ik voor kwijtschelding in aanmerking?

    Of u voor kwijtschelding in aanmerking komt, is afhankelijk van uw vermogen, inkomen, uitgaven en persoonlijke omstandigheden.

  • Kwijtschelding aanvragen

    Als u de aanslagen van de gemeente niet kunt betalen, kunt u bij de gemeente kwijtschelding aanvragen. Dit geldt ook voor bedrijven met een beperkt inkomen.

  • Administratief beroepsschrift

    Bent u het niet eens met de uitkomst van uw aanvraag tot kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen? Dan kunt u binnen 14 dagen na dagtekening van de beschikking schriftelijk een administratief beroepschrift indienen.