Kwijtschelding aanvragen

Als u de aanslagen van de gemeente niet kunt betalen, kunt u kwijtschelding aanvragen. Dit geldt ook voor bedrijven met een beperkt inkomen. Kwijtschelding aanvragen is mogelijk voor:

  • rioolheffing;
  • afvalstoffenheffing;
  • hondenbelasting.

Kwijtschelding voor de waterschapsbelasting vraagt u aan bij het waterschap Vallei en Veluwe via GBLT.

Of u voor kwijtschelding in aanmerking komt, is onder meer afhankelijk van uw inkomen, uw vermogen en de uitgaven die u heeft. In het algemeen kan gesteld worden dat uw inkomen erg laag moet zijn en dat er geen sprake mag zijn van vermogen. Op de pagina Kom ik in aanmerking voor kwijtschelding staat meer informatie. Lees deze informatie goed door voordat u kwijtschelding aanvraagt.

Aanvragen

Kwijtschelding vraagt u ruim vóór de vervaldatum van het aanslagbiljet aan. Na het verstrijken van de laatste vervaldatum van de aanslag kunnen er invorderingskosten in rekening worden gebracht. 

Online

U kunt online kwijtschelding aanvragen via de digitale balie belastingen. Hiervoor heeft u een DigiD nodig.

Kwijtschelding aanvragen

Schriftelijk

Heeft u geen DigiD? Dan kunt u schriftelijk kwijtschelding aanvragen door het formulier Aanvragen kwijtschelding (pdf, 249 kB) in te vullen en op te sturen naar De Connectie, Team Belastingen, Antwoordnummer 5000, 6800 WC Arnhem.

Behandeling aanvraag kwijtschelding

Als u kwijtschelding heeft aangevraagd, vragen wij uw gegevens op bij het Inlichtingenbureau, de Belastingdienst, het RDW en onze eigen administratie. Voordat we alle gegevens binnen hebben duurt meestal 8 weken. Hierna beoordelen we uw aanvraag. Dit kan soms ook 8 weken duren. Hierna krijgt u van ons bericht, er zijn dan 2 opties:

  • u krijgt kwijtschelding;
  • u krijgt geen kwijtschelding.

U ontvangt binnen 1 maand een ontvangstbevestiging. Vanaf dat moment hoeft u de aanslag niet te betalen tot er een besluit is genomen.

Geen kwijtschelding gekregen?

Als uw aanvraag kwijtschelding is afgewezen via de automatische toets krijgt u de mogelijkheid om binnen 14 dagen de gegevens toe te voegen aan uw verzoek om kwijtschelding.

Kwijtschelding aangevraagd, maar bedrag toch afgeschreven?

Het kan voorkomen dat betaling en bevestiging van de aanvraag elkaar hebben gekruist. U kunt, via uw bank, zelf het afgeschreven bedrag terug laten storten of u wacht totdat uw aanvraag is behandeld. Bij toekenning van de kwijtschelding stort de gemeente het (te veel) geïncasseerde bedrag zo snel mogelijk aan u terug.

Afwijzing kwijtschelding

Wordt de kwijtschelding afgewezen, dan moet u het bedrag betalen dat in de afwijzingsbrief (beslissing op uw kwijtscheldingsverzoek) staat.