Kom ik voor kwijtschelding in aanmerking?

Als u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen is het mogelijk kwijtschelding aan te vragen. Of u in aanmerking komt is afhankelijk van uw vermogen, inkomen, uitgaven en persoonlijke omstandigheden.

Voorwaarden

Doet u een verzoek tot kwijtschelding, dan beoordelen wij uw financiële situatie aan de hand van uw inkomen en uitgaven. Ook uw vermogen telt mee, zoals uw huis, auto of spaargeld. Als uw inkomen net iets te hoog is kunt u mogelijk in aanmerking komen voor gedeeltelijke kwijtschelding. Voor het beoordelen van uw aanvraag gebruiken we de normbedragen die landelijk zijn vastgesteld.

U moet in ieder geval aan deze voorwaarden voldoen:

 • u bent inwoner van de gemeente Renkum;
 • de belastingaanslag staat op uw naam;
 • u heeft onvoldoende eigen vermogen;
 • u heeft geen overwaarde op een eigen woning
 • u bezit geen motorvoertuig(en) die meer waard is (zijn) dan € 3.350,-. Tenzij u kunt aantonen dat uw motorvoertuig onmisbaar is vanwege ziekte, invaliditeit of werk.

Inkomen

Het Inlichtingenbureau toetst uw inkomen (en dat van uw partner) van ongeveer 3 maanden geleden. Is het inkomen inmiddels lager, dan kunt u mogelijk alsnog kwijtschelding krijgen. Hoeveel inkomen u precies mag hebben, is afhankelijk van uw situatie. Wij kunnen u wel een richtlijn geven. Bij een huidig (gezamenlijk) netto inkomen van u (en uw partner) van: 

 • minder dan € 1.100,- krijgt u in de meeste gevallen kwijtschelding. Vul het kwijtscheldingsformulier in.
 • van € 1.100,- tot € 1.850,- is dit afhankelijk van uw (financiële) situatie. Vul het kwijtscheldingsformulier voor de zekerheid in. 
 • meer dan € 1.850,-. Dan heeft kwijtschelding aanvragen geen zin. U hoeft het formulier niet in te sturen.

Vermogen

Het Inlichtingenbureau toetst hoeveel geld u op uw bankrekeningen (en die van uw partner) heeft staan.

De regeling kwijtschelding is veranderd. Hierdoor hebben wij het bedrag dat u op uw bankrekening met hebben maximaal verhoogd. Dit betekent dat u vanaf 1 januari 2023 meer geld op uw bankrekening(en) mag hebben om voor kwijtschelding in aanmerking te komen. 

Hoeveel geld u precies mag hebben, is voor ieder huishouden anders. Dat komt omdat het geld dat u mag hebben, wordt berekend volgens wettelijke regels. We kijken onder andere naar inkomen, de netto (reken)huur en de netto zorgverzekeringspremie. Netto betekent dat we rekening houden met de ontvangen huur- en/of zorgtoeslag. Deze bedragen zijn niet voor iedereen gelijk.

Wij kunnen u wel een richtlijn geven. In de tabel staat een schatting van het geld dat u op uw bankrekening(en) mag hebben. Vul het formulier in bij een bedrag van: 

Samenstelling huishouden Totaal maxiaal
Alleenstaande tot 65 jaar € 3.200,-
Alleenstaande vanaf 65 jaar € 3.400,-
Alleenstaande ouder tot 65 jaar € 3.800,-
Echtpaar tot 65 jaar € 4.200,-
Echtpaar vanaf 65 jaar € 4.500,-

Motorvoertuig

Het Inlichtingenbureau toetst met informatie van het RDW. U komt niet in aanmerking voor kwijtschelding als:

 • u 1 motorvoertuig heeft jonger dan 9 jaar;
 • of een exclusiever merk auto heeft bijvoorbeeld BMW, Audi of Mercedes;
 • of meerdere motorvoertuigen hebt.

Vraag kwijtschelding aan als:

 • u het motorvoertuig niet meer heeft;
 • u 1 motorvoertuig heeft. En de waarde minder dan € 3.350,- is;
 • u het motorvoertuig nodig heeft vanwege ziekte of invaliditeit, of deze absoluut onmisbaar is voor uw werk.

Kostendelersnorm

Bij de beoordeling van de aanvraag voor kwijtschelding wordt rekening gehouden met de kostendelersnorm. Dit betekent dat als u een woning deelt met meer dan 2 volwassenen, uw toetsingsnorm daarop kan worden aangepast. Hoe meer personen van 27 jaar of ouder in uw woning wonen, hoe lager de toetsingsnorm. Hierdoor kan het zijn dat u niet in aanmerking komt voor volledige of gedeeltelijke kwijtschelding.

Deelt u uw woning met meer volwassenen en wilt u kwijtschelding aanvragen? Geef bij uw aanvraag dan aan:

 • met hoeveel personen u uw huishouden deelt;
 • wat de relatie is tussen u en uw medebewoners;
 • wat de leeftijd is van uw medebewoners en
 • welk soort inkomen uw medebewoners hebben.

Is of zijn uw medebewoner(s) 27 jaar of ouder én student? Stuur dan een kopie van het inschrijvingsbewijs van de studie en een kopie van de studiefinancieringsspecificatie mee.

Kwijtschelding voor kleine zelfstandigen

Gemeenten hebben de bevoegdheid om kwijtschelding te verlenen aan natuurlijke personen die een klein bedrijf of zelfstandig beroep uitoefenen. Wij hebben van deze bevoegdheid gebruik gemaakt. De kleine zelfstandigen of Zzper's (Zelfstandigen Zonder Personeel) kunnen kwijtschelding aanvragen van gemeentelijke (privé) belastingen. Dit zijn belastingen die geen relatie hebben met de door belastingschuldige gedreven onderneming.