Kom ik voor kwijtschelding in aanmerking?

Als u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen is het mogelijk kwijtschelding aan te vragen. Of u in aanmerking komt is afhankelijk van uw vermogen, inkomen, uitgaven en persoonlijke omstandigheden.

U moet in ieder geval aan deze voorwaarden voldoen:

 • u bent inwoner van de gemeente Renkum;
 • de belastingaanslag staat op uw naam;
 • u heeft onvoldoende eigen vermogen;
 • u inboedel is bij gedwongen verkoop minder waard dan € 2.269,-;
 • u heeft geen overwaarde op een eigen woning
 • u bezit geen motorvoertuig(en) die meer waard is (zijn) dan € 2.269. Tenzij u kunt aantonen dat uw motorvoertuig onmisbaar is vanwege ziekte, invaliditeit of werk.
 • heeft u de belastingaanslag al betaald? Dan is uw laatste betaling voor de aanslag niet langer dan 3 maanden geleden.

Inkomen

Het Inlichtingenbureau toetst uw inkomen (en dat van uw partner) van ongeveer 3 maanden geleden. Is het inkomen inmiddels lager, dan kunt u mogelijk alsnog kwijtschelding krijgen. Hoeveel inkomen u precies mag hebben, is afhankelijk van uw situatie. Wij kunnen u wel een richtlijn geven. Bij een huidig (gezamenlijk) netto inkomen van u (en uw partner) van: 

 • minder dan € 1.000,- krijgt u in de meeste gevallen kwijtschelding. Vraag kwijtschelding aan.
 • van € 1.000,- tot € 1.650,- is dit erg afhankelijk van uw (financiële) situatie. Vraag voor de zekerheid kwijtschelding aan.
 • meer dan € 1650,-. Dan heeft kwijtschelding aanvragen geen zin. U hoeft het formulier niet in te sturen.

Vermogen

Het Inlichtingenbureau toetst het saldo op uw bankrekeningen (en die van uw partner). Hoeveel saldo u precies mag hebben, is afhankelijk van de financiële situatie van u (en uw partner gezamenlijk). Wij kunnen u wel een richtlijn geven. 

Vraag kwijtschelding aan bij een huidig saldo van:

 • minder dan € 1.350,- voor een alleenstaande;
 • minder dan € 1.750,- voor een meerpersoonshuishouden .

Bent u 83 jaar of ouder (geboren vóór 1 januari 1935)? Dan mag u € 2.269,- extra aan saldo hebben, dus totaal € 3.619. Zijn u en uw partner beide 83 jaar of ouder, dan is dit € 6.288.

Motorvoertuig

Het Inlichtingenbureau toetst met informatie van het RDW van maximaal 6 weken oud. U komt niet in aanmerking voor kwijtschelding als:

 • u 1 motorvoertuig heeft jonger dan 9 jaar;
 • of een exclusiever merk auto heeft bijvoorbeeld BMW, Audi of Mercedes;
 • of meerdere motorvoertuigen hebt.

Vraag kwijtschelding aan als:

 • u het motorvoertuig niet meer heeft;
 • u 1 motorvoertuig heeft. En de waarde minder dan € 2.269,- is;
 • u het motorvoertuig nodig heeft vanwege ziekte of invaliditeit, of deze absoluut onmisbaar is voor uw werk.

Kostendelersnorm

Bij de beoordeling van de aanvraag voor kwijtschelding wordt rekening gehouden met de kostendelersnorm. Dit betekent dat als u een woning deelt met meer dan 2 volwassenen, uw toetsingsnorm daarop kan worden aangepast. Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in uw woning wonen, hoe lager de toetsingsnorm. Hierdoor kan het zijn dat u niet in aanmerking komt voor volledige of gedeeltelijke kwijtschelding.

Deelt u uw woning met meer volwassenen en wilt u kwijtschelding aanvragen? Geef bij uw aanvraag dan aan:

 • met hoeveel personen u uw huishouden deelt;
 • wat de relatie is tussen u en uw medebewoners;
 • wat de leeftijd is van uw medebewoners en
 • welk soort inkomen uw medebewoners hebben.

Is of zijn uw medebewoner(s) 21 jaar of ouder én student? Stuur dan een kopie van het inschrijvingsbewijs van de studie en een kopie van de studiefinancieringsspecificatie mee.

Kwijtschelding voor kleine zelfstandigen

Gemeenten hebben de bevoegdheid om kwijtschelding te verlenen aan natuurlijke personen die een klein bedrijf of zelfstandig beroep uitoefenen. Wij hebben van deze bevoegdheid gebruik gemaakt. De kleine zelfstandigen of Zzper's (Zelfstandigen Zonder Personeel) kunnen kwijtschelding aanvragen van gemeentelijke (privé) belastingen. Dit zijn belastingen die geen relatie hebben met de door belastingschuldige gedreven onderneming.