Kom ik voor kwijtschelding in aanmerking?

Als u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen is het mogelijk kwijtschelding aan te vragen. Of u in aanmerking komt is afhankelijk van uw vermogen, inkomen, uitgaven en persoonlijke omstandigheden.

Voorwaarden

Als u ons vraagt om minder of geen gemeentelijke belastingen te betalen, dan beoordelen wij uw financiële situatie aan de hand van uw inkomen en uitgaven. Ook uw vermogen telt mee, zoals uw huis, auto of spaargeld. Als uw inkomen net iets te hoog is komt u misschien in aanmerking voor gedeeltelijke kwijtschelding. Voor het beoordelen van uw aanvraag gebruiken we de normbedragen (pdf, 96 kB). Deze normbedragen zijn landelijk vastgesteld.

U moet in ieder geval aan deze voorwaarden voldoen:

 • u bent inwoner van de gemeente Renkum;
 • de belastingaanslag staat op uw naam;
 • u heeft onvoldoende eigen vermogen;
 • u heeft geen overwaarde op een eigen woning
 • u bezit geen motorvoertuig(en) die meer waard is (zijn) dan € 3.350,-. Tenzij u kunt aantonen dat uw motorvoertuig onmisbaar is vanwege ziekte, invaliditeit of werk.

Inkomen

Het Inlichtingenbureau toetst uw inkomen (en dat van uw partner) van ongeveer 3 maanden geleden. Is het inkomen inmiddels lager, dan kunt u misschien alsnog kwijtschelding krijgen. Hoeveel inkomen u precies mag hebben, is afhankelijk van uw situatie. Wij kunnen u wel een richtlijn geven. Bij een huidig (gezamenlijk) netto inkomen van u (en uw partner) van: 

 • minder dan € 1.200,- krijgt u in de meeste gevallen kwijtschelding. Vul het kwijtscheldingsformulier in.
 • van € 1.200,- tot € 1.850,- is dit afhankelijk van uw (financiële) situatie. Vul het kwijtscheldingsformulier voor de zekerheid in. 
 • meer dan € 1.850,-. Dan heeft kwijtschelding aanvragen geen zin. U hoeft het formulier niet in te sturen.

Laag inkomen of geen inkomen

Als uw inkomsten onder bijstandsniveau zijn, kan dat een reden zijn voor extra onderzoek. Van een te laag inkomen kan een huishouden niet rondkomen. Dit zou kunnen betekenen dat er misschien andere inkomsten zijn die niet in beeld komen via de toets van het Inlichtingenbureau. De kwijtscheldingsaanvragen worden handmatig (en uitgebreid) beoordeeld.

U kunt geen rechten ontlenen aan de toetsing door het Inlichtingenbureau. We beoordelen het advies van het Inlichtingenbureau en nemen een definitief besluit om wel of geen automatische kwijtschelding te verlenen.

Vermogen

Het Inlichtingenbureau toetst hoeveel geld u op uw bankrekeningen (en die van uw partner) heeft staan.

Hoeveel geld u precies mag hebben, is voor ieder huishouden anders. Dat komt omdat het geld dat u mag hebben, wordt berekend volgens wettelijke regels. We kijken onder andere naar inkomen, de netto (reken)huur en de netto zorgverzekeringspremie. Netto betekent dat we rekening houden met de ontvangen huur- en/of zorgtoeslag. Deze bedragen zijn niet voor iedereen gelijk.

Wij kunnen u wel een richtlijn geven. In de tabel staat een schatting van het geld dat u op uw bankrekening(en) mag hebben. Vul het formulier in bij een bedrag van: 

Samenstelling huishouden Totaal maximaal
Alleenstaande tot 65 jaar € 3.400,-
Alleenstaande vanaf 65 jaar € 3.600,-
Alleenstaande ouder tot 65 jaar € 4.200,-
Echtpaar tot 65 jaar € 4.600,-
Echtpaar vanaf 65 jaar € 4.800,-

Motorvoertuig

Het Inlichtingenbureau toetst met informatie van het RDW. U komt niet in aanmerking voor kwijtschelding als:

 • u 1 motorvoertuig heeft jonger dan 9 jaar;
 • of een exclusiever merk auto heeft bijvoorbeeld BMW, Audi of Mercedes;
 • of meerdere motorvoertuigen hebt.

Vraag kwijtschelding aan als:

 • u het motorvoertuig niet meer heeft;
 • u 1 motorvoertuig heeft. En de waarde minder dan € 3.350,- is;
 • u het motorvoertuig nodig heeft vanwege ziekte of invaliditeit, of deze absoluut onmisbaar is voor uw werk.

Kostendelersnorm

Bij de beoordeling van de aanvraag voor kwijtschelding wordt rekening gehouden met de kostendelersnorm. Dit betekent dat als u een woning deelt met meer dan 2 volwassenen, uw toetsingsnorm daarop kan worden aangepast. Hoe meer personen van 27 jaar of ouder in uw woning wonen, hoe lager de toetsingsnorm. Hierdoor kan het zijn dat u niet in aanmerking komt voor volledige of gedeeltelijke kwijtschelding.

Deelt u uw woning met meer volwassenen en wilt u kwijtschelding aanvragen? Geef bij uw aanvraag aan:

 • met hoeveel personen u uw huishouden deelt;
 • wat de relatie is tussen u en uw medebewoners;
 • wat de leeftijd is van uw medebewoners en
 • welk soort inkomen uw medebewoners hebben.

Is of zijn uw medebewoner(s) 27 jaar of ouder én student? Stuur dan een kopie van het inschrijvingsbewijs van de studie en een kopie van de studiefinancieringsspecificatie mee.

Kwijtschelding voor kleine zelfstandigen

Gemeenten hebben de bevoegdheid om kwijtschelding te verlenen aan natuurlijke personen die een klein bedrijf of zelfstandig beroep uitoefenen. Wij hebben van deze bevoegdheid gebruik gemaakt. De kleine zelfstandigen of zzp'er (Zelfstandigen Zonder Personeel) kunnen kwijtschelding aanvragen van gemeentelijke (privé) belastingen. Dit zijn belastingen die geen relatie hebben met de door belastingschuldige gedreven onderneming.

Wajong-uitkering

Er zijn wijzigingen in het wettelijk minimumloon en de bijstandsnorm. Mensen met een Wajong-uitkering hadden daardoor een te hoog inkomen om kwijtschelding te krijgen van de gemeentelijke belastingen 2023. Er is een nieuwe afspraak gemaakt met alle gemeenten. De huishoudens die alleen rond komen van een Wajong-uitkering (en geen vermogen of andere bezittingen hebben) hoeven de belastingaanslag toch niet te betalen. De gemeenten werken aan een oplossing voor de toekomst.

Bel ons op (026) 33 48 111 als u voor de gemeentelijke belastingen 2023 kwijtschelding heeft aangevraagd maar geen kwijtschelding heeft gekregen.

Gevolgen voor kwijtschelding 2024 door verhoging van de huurtoeslag

Het kan zijn dat door de verhoging van de huurtoeslag (die als koopkrachtmaatregel is bedoeld) u met ingang van het jaar 2024 niet meer in aanmerking komt voor kwijtschelding. De verhoging van de huurtoeslag is gekomen door een verlaging van de eigen bijdrage met € 37,72. 

Door de verhoging van de huurtoeslag neemt de betalingscapaciteit toe met bijna € 420,- op jaarbasis. Er wordt gewerkt aan een oplossing. En tot die tijd worden de kwijtscheldingsaanvragen aangehouden.