Wonen en leven

 • Verhuizing doorgeven

  Verhuist u binnen de gemeente Renkum? Komt u in de gemeente Renkum wonen? Of verhuist u naar het buitenland? Geef uw verhuizing dan aan ons door. Dat kan meestal direct online.

 • Bouwprojecten

  Informatie over bouwprojecten in onze gemeente.

 • Buurtbemiddeling

  Buurtbemiddeling helpt mensen om burenruzies op te lossen.

 • Dorpsplatforms

  Alle dorpen in de gemeente Renkum hebben een eigen dorpsplatform. De dorpsplatforms zijn zelfstandige stichtingen of verenigingen en staan los van de gemeente.

 • Huur- of koopwoning

  Huisvesting is een eerste levensbehoefte. Het bieden van voldoende en goede woningen aan onze (nieuwe) inwoners vinden wij dan ook belangrijk.

 • Straatnamen

  Als we bij u in de buurt nieuwe straten aanleggen of de naam van een bestaande straat ter discussie dan kunt u een voorstel voor de straatnaam indienen.

 • Verhuur leegstaande woning

  Heeft u een leegstaande woning te koop? In bepaalde gevallen kunt u die tijdelijk verhuren. U moet daarvoor een vergunning aanvragen.

 • Open data

  Wij hebben veel data zoals cijfers, foto’s en kaarten. Deze gegevens gebruiken wij om onze taken uit te voeren. Maar ook voor u als inwoner of ondernemer kunnen deze gegevens nuttig of interessant zijn.

 • Planten en dieren

  Planten en dieren in onze gemeente, bij-vriendelijk tuinieren, bestrijding Japanse duizendknoop.

 • Veiligheid

  U moet zich in onze gemeente veilig voelen en veilig zijn. Dan gaat het om veiligheid in en rond het huis en in de buurt. Maar het gaat ook over het grotere verband in de regio, waarbij de preventie en de aanpak van grote ongevallen en rampen centraal staat.

 • Melding doen

  Is er iets kapot in uw omgeving? Of heeft u ergens last van? Meld het ons meteen!

 • Gladheidsbestrijding

  Ieder winterseizoen zorgen wij samen met ACV van 1 november tot 1 april voor de bestrijding van gladheid.

 • Houtrook

  Veel mensen vinden een open haard, vuurkorf of houtkachel gezellig. Maar wat voor de 1 gezellig is, kan voor u hinderlijk zijn. Hier leest u informatie voor mensen die hout stoken maar ook voor degenen die er last van hebben.

 • Bladactie

  Ieder najaar halen wij in boomrijke buurten het afgevallen blad uit particuliere tuinen op. Dit een extra service waarbij u 1 keer het blad uit uw eigen tuin kunt aanbieden.

 • Boom kappen

  Wilt u een boom kappen of drastisch snoeien en bent u eigenaar van die boom? Check dan of u een omgevingsvergunning nodig heeft of dat u zonder vergunning mag kappen.

 • Vliegen met drones

  De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), dat valt onder het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ziet toe op het gebruik van drones.

 • Regels honden- en kattenbezitters

  Informatie over de regels voor honden en katten.

 • Maaien gazons en bermen

  Wij willen de biodiversiteit in gazons en bermen bevorderen. Daarom veranderen we de manier waarop we die plekken onderhouden en maaien.

 • Toezicht en handhaving

  In Nederland zijn regels op het gebied van uw leefomgeving. Van een aantal van deze regels controleert de gemeente of u zich daar aan houdt. Bijvoorbeeld regels als het gaat over bouwen, milieu en openbare orde en veiligheid.

 • Kopen of adopteren groenstrook

  Wij krijgen regelmatig verzoeken tot kopen, huren of adopteren van stroken restgroen. Dit zijn stukjes openbaar groen die inwoners aan hun tuin willen toevoegen of willen beheren.