Wonen en leven

 • Bewust Wonen

  Uw woning moet een plek zijn waar u zich fijn en veilig voelt.

 • Bladactie

  Ieder najaar halen wij in boomrijke buurten het afgevallen blad van de openbare wegen en uit particuliere tuinen op.

 • Boom kappen

  Wilt u een boom kappen of drastisch snoeien en bent u eigenaar van die boom? Check dan of u een omgevingsvergunning nodig heeft of dat u zonder vergunning mag kappen.

 • Bouwprojecten

  Binnen onze gemeente zijn geen grote nieuwbouwlocaties. Datgene dat nieuw wordt gebouwd, moet binnen de bestaande bebouwingscontouren passen.

 • Buurtbemiddeling

  Buurtbemiddeling helpt mensen om burenruzies op te lossen.

 • Dorpsplatforms

  Alle dorpen in de gemeente Renkum hebben een eigen dorpsplatform. De dorpsplatforms zijn zelfstandige stichtingen of verenigingen en staan los van de gemeente.

 • Gladheidsbestrijding

  Ieder winterseizoen zorgen wij samen met ACV van 1 november tot 1 april voor de bestrijding van gladheid.

 • Glasvezel

  Een glasvezelverbinding is een snelle en toekomstbestendige breedbandverbinding en biedt zowel ondernemers als inwoners de mogelijkheid van snel internet.

 • Houtrook

  Veel mensen vinden een open haard, vuurkorf of houtkachel gezellig. Maar wat voor de 1 gezellig is, kan voor u hinderlijk zijn. Hier leest u informatie voor mensen die hout stoken maar ook voor degenen die er last van hebben.

 • Huur- of koopwoning

  Huisvesting is een eerste levensbehoefte. Het bieden van voldoende en goede woningen aan onze (nieuwe) inwoners vinden wij dan ook belangrijk.

 • Kopen groenstrook

  Door een tekort aan medewerkers hebben we helaas besloten om verzoeken voor het kopen of huren van restgroen voorlopig niet in behandeling te nemen.

 • Maaien gazons en bermen

  Wij willen de biodiversiteit in gazons en bermen bevorderen. Daarom veranderen we de manier waarop we die plekken onderhouden en maaien.

 • Melding doen

  Is er iets kapot in uw omgeving? Of heeft u ergens last van? Meld het ons meteen! Of het nu gaat om een kapotte lantaarnpaal, losliggende stoeptegel, zwerfvuil, hondenpoep of parkeeroverlast, wij horen het graag van u.

 • Monumenten

  In de gemeente Renkum staan verschillende gebouwen die door het rijk of de gemeente zijn aangewezen als monument.

 • Open data

  Wij hebben veel data zoals cijfers, foto’s en kaarten. Deze gegevens gebruiken wij om onze taken uit te voeren. Maar ook voor u als inwoner of ondernemer kunnen deze gegevens nuttig of interessant zijn.

 • Planten en dieren

  Planten en dieren in onze gemeente, bij-vriendelijk tuinieren, bestrijding Japanse duizendknoop.

 • Regels honden- en kattenbezitters

  Informatie over de regels voor honden en katten.

 • Straatnamen

  Als we bij u in de buurt nieuwe straten aanleggen of de naam van een bestaande straat ter discussie dan kunt u een voorstel voor de straatnaam indienen.

 • Strooikist

  In de gemeente staan ongeveer 60 strooikisten.

 • Toezicht en handhaving

  In Nederland zijn regels op het gebied van uw leefomgeving. Van een aantal van deze regels controleert de gemeente of u zich daar aan houdt. Bijvoorbeeld regels als het gaat over bouwen, milieu en openbare orde en veiligheid.

 • Veiligheid

  U moet zich in onze gemeente veilig voelen en veilig zijn. Dan gaat het om veiligheid in en rond het huis en in de buurt. Maar het gaat ook over het grotere verband in de regio, waarbij de preventie en de aanpak van grote ongevallen en rampen centraal staat.

 • Verhuizing doorgeven

  Verhuist u binnen de gemeente Renkum? Komt u in de gemeente Renkum wonen? Of verhuist u naar het buitenland? Geef uw verhuizing dan aan ons door. Dat kan meestal direct online.

 • Verhuur leegstaande woning

  Heeft u een leegstaande woning te koop? In bepaalde gevallen kunt u die tijdelijk verhuren. U moet daarvoor een vergunning aanvragen.

 • Vliegen met drones

  De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), dat valt onder het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ziet toe op het gebruik van drones.