Wonen en leven

 • Bewust Wonen

  Uw woning moet een plek zijn waar u zich fijn en veilig voelt.

 • Bladactie 2020

  In boomrijke wijken haalt de gemeente elk najaar het afgevallen blad op. Ook het blad uit uw tuin kunt u laten ophalen.

 • Boom kappen

 • Buurtbemiddeling

  Buurtbemiddeling helpt mensen om burenruzies op te lossen.

 • Dorpsplatforms

  Alle dorpen in de gemeente Renkum hebben een eigen dorpsplatform. De dorpsplatforms zijn zelfstandige stichtingen of verenigingen en staan los van de gemeente. Wij geven een bijdrage om de dorpsplatforms te ondersteunen bij hun activiteiten.

 • Gladheidsbestrijding

  Het winterseizoen is weer begonnen! Als gemeente zorgen wij samen met ACV van 1 november 2019 tot 1 april 2020 voor de bestrijding van gladheid.

 • Glasvezel

 • Houtrook

  Veel mensen vinden een open haard, vuurkorf of houtkachel gezellig. Maar wat voor de 1 gezellig is, kan voor u hinderlijk zijn. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 6 mensen last heeft van de rook van hun buren. Sommige mensen krijgen ook gezondheidsklachten door de rook. Hier staat informatie voor mensen die hout stoken maar ook voor degenen die er last van hebben.

 • Huur- of koopwoning

  Huisvesting is een eerste levensbehoefte. Het bieden van voldoende en goede woningen aan onze (nieuwe) inwoners vinden wij dan ook belangrijk.

 • Melding doen

  Is er iets kapot in uw omgeving? Of heeft u ergens last van? Meld het ons meteen! Of het nu gaat om een kapotte lantaarnpaal, losliggende stoeptegel, zwerfvuil, hondenpoep of parkeeroverlast, wij horen het graag van u.

 • Melding openbare ruimte

 • Monumenten

  In de gemeente Renkum staan verschillende gebouwen die door het rijk of de gemeente zijn aangewezen als monument.

 • Open data

  Wij hebben veel data zoals cijfers, foto’s en kaarten. Deze gegevens gebruiken wij om onze taken uit te voeren. Maar ook voor u als inwoner of ondernemer kunnen deze gegevens nuttig of interessant zijn.

 • Planten en dieren

  Planten en dieren in onze gemeente, bij-vriendelijk tuinieren, bestrijding Japanse duizendknoop.

 • Regels voor hondenbezitters

  In de ogen van veel mensen zijn honden gezellige huisdieren. Toch ondervindt bijna iedereen wel eens ongemak van bijvoorbeeld hondenpoep of geblaf. Daarom hebben wij regels voor hondenbezitters opgesteld om de overlast tot een minimum te beperken.

 • Straatnamen

  Als we bij u in de buurt nieuwe straten aanleggen of de naam van een bestaande straat ter discussie dan kunt u een voorstel voor de straatnaam indienen.

 • Toezicht en handhaving

  In Nederland zijn regels op het gebied van uw leefomgeving. Van een aantal van deze regels controleert de gemeente of u zich daar aan houdt. Bijvoorbeeld regels als het gaat over bouwen, milieu en openbare orde en veiligheid.

 • Veiligheid

  U moet zich in onze gemeente veilig voelen en veilig zijn. Dan gaat het om veiligheid in en rond het huis en in de buurt. Maar het gaat ook over het grotere verband in de regio, waarbij de preventie en de aanpak van grote ongevallen en rampen centraal staat.

 • Verhuizing doorgeven

  Verhuist u binnen de gemeente Renkum? Of komt u in de gemeente Renkum wonen? Geef uw verhuizing dan aan ons door. Dat kan direct online.

 • Verhuur leegstaande woning

  Heeft u een leegstaande woning te koop? In bepaalde gevallen kunt u die tijdelijk verhuren. U moet daarvoor een vergunning aanvragen.

 • Vliegen met drones

  De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), dat valt onder het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ziet toe op het gebruik van drones.

 • Woningbouwprojecten

  De gemeente Renkum is 1 van de aantrekkelijkste gemeenten van Nederland om in te wonen. De gemeente bestaat uit 6 dorpen. Er zijn geen grote nieuwbouwlocaties. Datgene dat nieuw wordt gebouwd, moet binnen de bestaande bebouwingscontouren passen.

 • Zoutbak

  In de gemeente staan ongeveer 60 zoutbakken.