Verhuur leegstaande woning

Heeft u een leegstaande woning te koop? Dan kunt u die in bepaalde gevallen tijdelijk verhuren. U moet daarvoor een vergunning aanvragen bij de gemeente.

Voorwaarden

U kunt op grond van de Leegstandwet (artikel 15) woonruimte tijdelijk verhuren. Dit geldt niet voor alle woningen en gebouwen. Het kan alleen als de woning te koop en leeg staat en:

  • nooit bewoond geweest is, of
  • door u bewoond geweest is in de 12 maanden voordat de woning leeg kwam te staan, of
  • is in de 10 jaar voor de leegstand niet langer dan 3 jaar verhuurd

Vergunning aanvragen

U vraagt een vergunning tijdelijke verhuur aan door het formulier aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimten (pdf, 125 kB) in te vullen en op te sturen naar de gemeente:

  • per e-mail naar info@renkum.nl
  • per post versturen naar Gemeente Renkum, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek
  • afgeven bij de receptie van het gemeentehuis

Huurovereenkomst

U moet een schriftelijke huurovereenkomst met de huurder opstellen, waarbij de volgende bepalingen zijn opgenomen:

  • de opzegtermijn van de verhuurder is 3 maanden of langer
  • de opzegtermijn voor de huurder is 1 maand of korter
  • de huurovereenkomst duurt tenminste 6 maanden

Prijs

Het aanvragen van een vergunning tijdelijke verhuur kost € 23,10 (tarief 2023)