Sociaal ondernemen

  • WerkgeversServicepunt

    Informatie en advies voor ondernemers over personeel en de arbeidsmarkt.

  • Werkervaringsplek aanbieden

    Heeft u een werkervaringsplek waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zich welkom voelen?

  • Loonkostensubsidie

    Veel werkgevers staan open voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor wie niet zelfstandig het minimumloon kan verdienen, kan een werkgever loonkostensubsidie aanvragen bij de gemeente van de medewerker. De gemeente vergoedt het verschil tussen loonwaarde en minimumloon, tot maximaal 70% van het wettelijk minimumloon.