Sociaal ondernemen

  • WerkgeversServicepunt

    Bij het WerkgeversServicepunt (WSP) regio Foodvalley staat u als werkgever voorop. Wij denken graag met u mee in de ontwikkeling van uw bedrijf of organisatie waarbij wij oog hebben voor uw ambities en doelstellingen.

  • Werkervaringsplek aanbieden

    Heeft u een werkervaringsplek waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zich welkom voelen?

  • Loonkostensubsidie

    Veel werkgevers staan open voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor wie niet zelfstandig het minimumloon kan verdienen, kan een werkgever loonkostensubsidie aanvragen bij de gemeente van de medewerker. De gemeente vergoedt het verschil tussen loonwaarde en minimumloon, tot maximaal 70% van het wettelijk minimumloon.