WerkgeversServicepunt

Informatie en advies voor ondernemers over personeel en de arbeidsmarkt.

Heeft u een personeelsvraag? Het WerkgeversServicepunt Regio Foodvalley staat, ook namens gemeente Renkum, voor u klaar. Het WerkgeversServicepunt biedt gratis: 

  • informatie over de arbeidsmarkt en inclusief ondernemen;
  • werving, selectie en personeelsadvies;
  • toegang tot de inwoners die op zoek zijn naar een baan;
  • trainingen en themabijeenkomsten rondom begeleiding;
  • informatie over eventuele subsidies en regelingen
  • 1 aanspreekpunt in de arbeidsmarktregio Foodvalley: gemeenten Barneveld, Ede, Renkum, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen.

Meer informatie

Samen met u creëren ze kansen voor iedereen. Zodat nu en straks, iedereen die wil én kan, werkt in Regio Foodvalley. Kijk voor meer informatie op de website van het WerkgeversServicepunt Regio FoodValley of bel (088) 66 06 830. 

WSP Regio Foodvalley is een samenwerking met de 8 genoemde gemeenten, UWV en Werkkracht. We werken nauw samen met onder andere Regionaal Mobiliteitsteam Foodvalley, Leerwerkloket Regio Foodvalley en Inclusief OndernemersNetwerk Vallei.