Belastingen

 • Onroerendezaakbelasting (OZB)

  Onroerendezaakbelasting (OZB) betaalt u als u een woning of niet-woning huurt of heeft.

 • Rioolheffing

  Rioolheffing is een heffing op het gebruik van het riool.

 • WOZ-waarde en taxatieverslag

  De gemeente bepaalt ieder jaar de waarde van alle onroerende zaken (WOZ-waarde) in de gemeente. Deze waarde geldt als grondslag voor verschillende belastingen.

 • Toeristenbelasting

  Als u kamers of kampeerruimte aan toeristen of andere bezoekers verhuurt dan betaalt u toeristenbelasting.

 • Afvalstoffenheffing bedrijven

  Ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor het laten inzamelen van hun bedrijfsafval.

 • Reclamebelasting

  Oosterbeekse en Renkumse ondernemers en winkeliers betalen reclamebelasting.