Rioolheffing

Rioolheffing is een heffing voor de uitvoering van de zorgplichten voor water. Dit gaat over het gebruik van het riool, maar ook over het verwerken van regenwater en de zorg voor het (ondiepe) grondwater in de bebouwde kom.

Heeft u een woon- of bedrijfsruimte die direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering? Dan bent u rioolheffing verschuldigd. Met de opbrengsten onderhouden en vernieuwen wij de riolering en voorzieningen voor opvang, berging, transport en infiltratie (laten wegzakken) van regenwater.

Hoe werkt het?

Huishoudens

  • Voor de gebruiker van de woning hangt de hoogte van de rioolheffing af van het aantal personen dat op het adres staat ingeschreven.
  • Voor de eigenaar van de woning geldt een vast bedrag.

Bedrijven

  • Bent u gebruiker van een bedrijfspand? Dan hangt hoeveel rioolheffing u betaalt af van de hoeveelheid afvalwater die u loost. Om te kunnen bepalen hoeveel afvalwater wordt afgevoerd, wordt gebruik gemaakt van de gegevens van Waterleidingmaatschappij Vitens.
  • Voor de eigenaar van het bedrijfspand geldt een vast bedrag.

Tarieven

Woningen Tarief 2023 Tarief 2022
Eigenaar woning € 140,32 € 125,27
Gebruik woning door 1 persoon € 88,39 € 78,91
Gebruik woning door 2 personen € 176,78 € 157,82
Gebruik woning door 3 en/of meer personen € 265,17 € 236,73

 

Niet woningen Tarief 2023 Tarief 2022
Eigenaar niet-woning € 433,61 € 387,15
Gebruik per 250 m3 afgevoerd water € 236,45 € 211,12

Betalen belastingen

De aanslag gemeentelijke belastingen ontvangt u meestal eind februari. U kunt op verschillende manieren de gemeentelijke belastingen betalen.

Betalingsregeling

Is het voor u onmogelijk om de gemeentelijke belastingen op tijd te betalen? Dan kun u een betalingsregeling treffen.

Kwijtschelding

Kunt u de gemeentelijke belastingen niet betalen? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de belastingaanslag dan adviseren wij u om eerst contact met ons op te nemen voordat u bezwaar maakt. Op de pagina Bezwaar maken leest u daarover meer.