Rioolheffing

Rioolheffing betaalt u voor het gebruik van het riool maar ook voor het verwerken van regenwater en de zorg voor het (ondiepe) grondwater in de bebouwde kom.

Heeft u een woon- of bedrijfsruimte die direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering? Dan betaalt u rioolheffing. Met de opbrengsten onderhouden en vernieuwen wij de riolering en voorzieningen voor opvang, berging, transport en infiltratie (laten wegzakken) van regenwater.

Hoe werkt het?

Huishoudens

  • Voor de gebruiker van de woning hangt de hoogte van de rioolheffing af van het aantal personen dat op het adres staat ingeschreven.
  • Voor de eigenaar van de woning geldt een vast bedrag.

Bedrijven

  • Bent u gebruiker van een bedrijfspand? Dan hangt hoeveel rioolheffing u betaalt af van de hoeveelheid afvalwater die u loost. Om te kunnen bepalen hoeveel afvalwater wordt afgevoerd, wordt gebruik gemaakt van de gegevens van Waterleidingmaatschappij Vitens.
  • Voor de eigenaar van het bedrijfspand geldt een vast bedrag.

Tarieven

Woningen Tarief 2024
Eigenaar woning € 149,77
Gebruik woning door 1 persoon € 94,34
Gebruik woning door 2 personen € 188,68
Gebruik woning door 3 en/of meer personen € 283,02

 

Niet woningen Tarief 2024
Eigenaar niet-woning € 462,79
Gebruik per 250 m3 afgevoerd water € 252,36

Betalen belastingen

De aanslag gemeentelijke belastingen ontvangt u meestal eind februari. U kunt op verschillende manieren de gemeentelijke belastingen betalen.

Betalingsregeling

Is het voor u onmogelijk om de gemeentelijke belastingen op tijd te betalen? Dan kun u een betalingsregeling treffen.

Kwijtschelding

Kunt u de gemeentelijke belastingen niet betalen? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de belastingaanslag dan adviseren wij u om eerst contact met ons op te nemen voordat u bezwaar maakt. Op de pagina Bezwaar maken leest u daarover meer.