Vragen en bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de aanslag gemeentelijke belastingen of de WOZ-waarde neem eerst contact met ons op voordat u bezwaar maakt.