Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de belastingaanslag kunt u bezwaar maken.

Neem contact met ons op

U kunt dit op de volgende manieren doen:

 • Online via het Contactformulier belastingen. Wilt u voor het aanslagjaar 2020 bezwaar maken dan moet u voor 13 april 2020 uw bezwaar indienen. Hieronder leest, u hoe u bezwaar kunt indienen.
 • Telefonisch via (026) 33 48 111. Houd uw aanslagnummer bij de hand.
 • Denkt u dat de afvalstoffenheffing niet klopt? Check dan eerst het restafval inzageportaal. Hier kunt u direct zien wanneer u de kliko of afvalzak heeft aangeboden.

Bezwaar maken

Heeft u contact gehad met de gemeente over uw bezwaar en bent u het niet eens met het antwoord? Dan kunt u bezwaar maken. Dat kan online of schriftelijk. Ook kunt u iemand machtigen dit voor u te doen. Hieronder leest u hoe dat in zijn werk gaat.

 • Maak bezwaar binnen 6 weken na de datum die op het aanslagbiljet staat. Wilt u voor het aanslagjaar 2020 bezwaar maken dan moet u voor 13 april 2020 uw bezwaar indienen.
 • U kunt geen bezwaar maken tegen de hoogte van de tarieven.
 • Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

Bezwaar tegen WOZ

 • Online bezwaar indienen. U logt in met uw DigiD.
    Bezwaar WOZ
 • Schriftelijk bezwaar indienen: U maakt schriftelijk bezwaar tegen de tegen de Woz-waarde van uw woning of tegen een belastingaanslag door een brief te sturen naar Gemeente Renkum, Belastingen, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek. Het bezwaarschrift moet in het Nederlands zijn opgesteld. Belangrijk is dat de volgende punten in uw bezwaarschrift staan:
  • uw naam en adres;
  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
  • waarom en waartegen maakt u bezwaar;
  • het aanslagnummer van de belastingaanslag en de soort belasting;
  • uw handtekening.

Bezwaar tegen afvalstoffenheffing, rioolheffing, reclamebelasting

 • Online bezwaar indienen. U logt in met uw DigiD.
  Bezwaar gemeentelijke belastingen
 • Schriftelijk bezwaar indienen: Stuur een brief naar Gemeente Renkum, Belastingen, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek. Het bezwaarschrift moet in het Nederlands zijn opgesteld. Belangrijk is dat de volgende punten in uw bezwaarschrift staan:
  • uw naam en adres;
  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
  • waarom en waartegen maakt u bezwaar;
  • het aanslagnummer van de belastingaanslag en de soort belasting;
  • uw handtekening.

Machtiging indienen bezwaarschrift

Dient iemand anders, bijvoorbeeld een boekhoudbureau of belastingadviseur, het bezwaarschrift voor u in? Dan moet u hem of haar machtigen om dit voor u te doen. Deze machtiging moet met het bezwaarschrift worden meegestuurd. Lees meer over WOZ bezwaar laten indienen door een bureau.

Reactie op uw bezwaar

De gemeente moet op uw bezwaar reageren in hetzelfde jaar als waarin u bezwaar heeft gemaakt. Dit is de uiterste termijn. De gemeente doet er alles aan om eerder te reageren op uw bezwaar.

Altijd betalen

Ook als u het niet eens bent met de aanslag en daartegen bezwaar heeft aangetekend, moet u de aanslag betalen. Als na behandeling van het bezwaarschrift blijkt dat uw bezwaar gegrond is, krijgt u het te veel betaalde bedrag terug.

Wilt u uitstel van betaling, dan moet u dit in uw bezwaar duidelijk vermelden. Als wij uw bezwaar afwijzen en de vervaldatum van de aanslag is inmiddels verstreken, dan betaalt u naast de aanslag ook rente. De vervaldatum staat duidelijk op de aanslag vermeld.

In beroep

Bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar, dan kunt u hiertegen in beroep bij de rechtbank. In de uitspraak op uw bezwaar leest u hoe u dit kunt doen.