Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de belastingaanslag of met de WOZ-waarde dan kunt u bezwaar maken.