Vragen en bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de aanslag gemeentelijke belastingen of de WOZ-waarde dan adviseren wij u om eerst contact met ons op te nemen voordat u bezwaar maakt.

  • Bezwaar maken tegen belastingaanslag

    Bent u het niet eens met uw aanslag voor gemeentelijke belastingen, dan kunt u bezwaar maken. Wij adviseren u om eerst contact met ons op te nemen voordat u bezwaar maakt.

  • Bezwaar maken tegen WOZ-waarde

    Bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Dan kunt u bezwaar maken. Wij adviseren u om eerst contact met ons op te nemen voordat u bezwaar maakt.

  • Commerciële WOZ-bureaus

    Er zijn bureaus die aanbieden om namens u gratis bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde. Maar hun inzet is niet altijd gratis.