Bezwaar maken tegen belastingaanslag

Bent u het niet eens met uw aanslag voor gemeentelijke belastingen? Neem eerst contact met ons op voordat u bezwaar maakt. Wij kunnen uw vragen beantwoorden en u adviseren.

Contact opnemen

Vul het formulier ‘Snelreactie’ in de digitale belastingbalie in. We bellen u binnen 5 werkdagen terug. U kunt ook bellen op (026) 33 48 111. Houd uw subjectnummer dan bij de hand. 

Bezwaar maken

Bezwaar maken tegen belastingaanslag (DigiD nodig)

U kunt tot 6 weken na de datum die op het aanslagbiljet staat bezwaar maken. We proberen het bezwaarschrift zo snel mogelijk af te handelen. We zijn in ieder geval verplicht om voor het eind van het jaar een uitspraak te doen.

Schriftelijk

U kunt ook bezwaar maken door een brief te sturen naar De Connectie, Team Belastingen, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek. Zet in uw brief uw naam, adres, woonplaats, waarom en waar tegen u bezwaar maaktt en uw handtekening.

Aanslag wel betalen

Ook als u het niet eens bent met de aanslag en daartegen bezwaar aantekent, moet u de gemeentelijke belastingen betalen. Als na behandeling van het bezwaarschrift blijkt dat uw bezwaar gegrond is, krijgt u het te veel betaalde bedrag terug.

Wilt u uitstel van betaling? Zet dit duidelijk in uw bezwaar. Als wij uw bezwaar afwijzen en de vervaldatum van de aanslag is inmiddels verstreken, dan betaalt u niet alleen de gemeentelijke belastingen maar ook rente. De vervaldatum staat op het aanslagbiljet.

In beroep

Bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar? Dan kunt u hiertegen in beroep gaan bij de rechtbank. In de uitspraak op uw bezwaar leest u hoe u dit kunt doen.