Bezwaar maken tegen belastingaanslag

Als u het niet eens bent met de aanslag gemeentelijke belastingen dan adviseren wij u om eerst contact met ons op te nemen voordat u bezwaar maakt. 

  • Tot 6 weken na de datum die op het aanslagbiljet staat kunt u bezwaar maken. Kunt u nog bezwaar maken? Gebruik dan het formulier Snelreactie in de digitale balie belastingen. Wij zorgen ervoor dat u binnen 5 werkdagen antwoord krijgt.
  • Kunt u geen bezwaar meer maken? Gebruik dan het digitaal contactformulier in de digitale balie belastingen.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met ons antwoord? Dan kunt u tot 6 weken na de datum die op aanslagbiljet staat bezwaar maken. Bezwaar maken kan online via de digitale balie belastingen. U logt in met uw DigiD.

Bezwaar maken tegen belastingaanslag

Voorwaarden

U kunt tot 6 weken na de datum die op het aanslagbiljet staat bezwaar maken. We proberen het bezwaarschrift zo snel mogelijk af te handelen. We zijn in ieder geval verplicht om voor het eind van het jaar een uitspraak te doen.

Aanslag wel betalen

Ook als u het niet eens bent met de aanslag en daartegen bezwaar aantekent, moet u de aanslag betalen. Als na behandeling van het bezwaarschrift blijkt dat uw bezwaar gegrond is, krijgt u het te veel betaalde bedrag terug.

Wilt u uitstel van betaling, dan moet u dit in uw bezwaar duidelijk vermelden. Als wij uw bezwaar afwijzen en de vervaldatum van de aanslag is inmiddels verstreken, dan betaalt u naast de aanslag ook rente. De vervaldatum staat duidelijk op de aanslag vermeld.

In beroep

Bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar, dan kunt u hiertegen in beroep bij de rechtbank. In de uitspraak op uw bezwaar leest u hoe u dit kunt doen.