Bezwaar maken tegen WOZ-waarde

Als u het niet eens bent de de WOZ-waarde, dan kunt u online bezwaar maken via de digitale balie belastingen. U logt in met uw DigiD.

Bezwaar maken tegen WOZ-waarde

Taxatieverslag

U kunt als eigenaar of gerbuiker van een woning het taxatieverslag opvragen via MijnOverheid, om uw taxatieverslag in te zien heeft u DigiD nodig. Wilt u het taxatieverslag inzien van een niet-woning zoals een winkel of een bedrijfspand, neemt u dan contact met ons op, (026) 33 48 111.

Voorwaarden

U kunt tot 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar bij ons indienen. We streven ernaar het bezwaarschrift zo spoedig mogelijk af te handelen. We zijn in ieder geval verplicht om voor het eind van het jaar een uitspraak te doen.

Aanslag wel of niet betalen?

Ook als u het niet eens bent met de aanslag en daartegen bezwaar heeft aangetekend, moet u de aanslag betalen. Als na behandeling van het bezwaarschrift blijkt dat uw bezwaar gegrond is, krijgt u het te veel betaalde bedrag terug.

Wilt u uitstel van betaling, dan moet u dit in uw bezwaar duidelijk vermelden. Als wij uw bezwaar afwijzen en de vervaldatum van de aanslag is inmiddels verstreken, dan betaalt u naast de aanslag ook rente. De vervaldatum staat duidelijk op de aanslag vermeld.

Bezwaarafhandeling WOZ door ‘no cure no pay’ bureaus

Bezwaar indienen kunt u prima zelf doen, simpel en online. Er zijn bureaus die aanbieden om dit voor u te doen. Ze geven aan dat u ze kosteloos kunt inschakelen. Hun inzet is echter niet gratis, vaak moeten wij hen betalen voor de proceskosten. Dit kan per keer oplopen tot ruim € 750,-. Deze kosten worden betaald van gemeenschapsgeld, en raken dus ook uw portemonnee.

In beroep

Bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar, dan kunt u hiertegen in beroep bij de rechtbank. In de uitspraak op uw bezwaar leest u hoe u dit kunt doen.