Bezwaar maken tegen WOZ-waarde

Als u het niet eens bent met de WOZ-waarde, dan adviseren wij u om eerst contact met ons op te nemen voordat u bezwaar maakt. 

Contact opnemen

Vul het formulier ‘Snelreactie’ in de digitale belastingbalie in. We bellen u dan binnen 5 werkdagen terug. U kunt ook bellen op (026) 33 48 111. Houd uw subjectnummer dan bij de hand.

Bezwaar maken

Bezwaar maken tegen WOZ-waarde (DigiD nodig)

U kunt tot 6 weken na de datum die op het aanslagbiljet staat bezwaar maken. We proberen het bezwaarschrift zo snel mogelijk af te handelen. We zijn in ieder geval verplicht om voor het eind van het jaar een uitspraak te doen.

Schriftelijk bezwaar maken

U kunt ook bezwaar maken door een brief te sturen naar De Connectie, Team Belastingen, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek. Zet in uw brief uw naam, adres, woonplaats, waarom en waar tegen u bezwaar maakt en uw handtekening. 

Aanslag wel betalen

Ook als u het niet eens bent met de aanslag en daartegen bezwaar heeft gemaakt, moet u de gemeentelijke belastingen betalen. Als na behandeling van het bezwaarschrift blijkt dat uw bezwaar gegrond is, krijgt u het te veel betaalde bedrag terug.

Wilt u uitstel van betaling? Zet dit duidelijk in uw bezwaar. Als wij uw bezwaar afwijzen en de vervaldatum van de aanslag is inmiddels verstreken, dan betaalt u niet alleen de gemeentelijke belastingen maar ook rente. De vervaldatum staat op het aanslagbiljet.

Bezwaarafhandeling WOZ door ‘no cure no pay’ bureaus

Vanaf 1 januari 2024 krijgen inwoners of bedrijven die bezwaar maken tegen WOZ- en bpm-besluiten vergoedingen direct uitbetaald. De vergoedingen voor proceskosten en immateriële schade bij deze bezwaren zijn ook omlaag gegaan.

Bezwaar indienen kunt u prima zelf doen, simpel en online via de digitale belastingbalie. Er zijn bureaus die aanbieden om dit voor u te doen. Ze geven aan dat u ze graits kunt inschakelen. Hun inzet is niet gratis, vaak moeten wij hen betalen voor de proceskosten. Dit kan per keer oplopen tot ruim € 250,-. Deze kosten worden betaald van gemeenschapsgeld, en raken dus ook uw portemonnee. Kijk voor meer informatie dit filmpje Massaal WOZ-bezwaar leidt tot hogere gemeentelasten.  

In beroep

Bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar? Dan kunt u hiertegen in beroep gaan bij de rechtbank. In de uitspraak op uw bezwaar leest u hoe u dit kunt doen.