Onroerendezaakbelasting (OZB)

Onroerendezaakbelasting (OZB) betaalt u als u een woning bezit of niet-woning huurt of bezit. Een niet-woning is bijvoorbeeld een kantoor, winkel, school of grond. Met de opbrengst van de OZB betalen wij een deel van de algemene uitgaven zoals groen- en wegenonderhoud en welzijnswerk.

Percentage van de waarde

Ieder jaar stellen wij voor de eigenarenbelasting en de gebruikersbelasting een percentage van de waarde in het economische verkeer van de onroerende zaak vast. Dit percentage is de basis voor de belastingheffing. 

Hoeveel u betaalt, hangt af van de waarde van uw onroerende zaak op de waardepeildatum 1 januari 2023 en de hoogte van de tarieven. Het te betalen bedrag vindt u terug op de aanslag gemeentelijke belastingen. 

Met de opbrengst van de OZB betalen wij een deel van de algemene uitgaven zoals groen- en wegenonderhoud en welzijnswerk.

Tarieven

De OZB is een percentage van de WOZ-waarde.

Eigenaar of gebruiker

2024
Tarief in % van de waarde onroerend goed

Eigenaar woning 0,1114 %
Eigenaar niet-woning 0,4307 %
Gebruiker niet-woning 0,3371 %

 

Verkoop of verhuizing

Onroerendezaakbelasting betaalt u voor het hele jaar. Verkopen of verhuizen heeft geen gevolg voor de betalingsplicht. Bij verkoop van een pand wordt het meestal via de notaris met de nieuwe eigenaar verrekend.

Betalen belastingen

De aanslag gemeentelijke belastingen ontvangt u meestal eind februari. U kunt op verschillende manieren de gemeentelijke belastingen betalen.

Betalingsregeling

Is het voor u onmogelijk om de gemeentelijke belastingen op tijd te betalen? Dan kun u een betalingsregeling treffen.

Kwijtschelding

Kunt u de gemeentelijke belastingen niet betalen? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de aanslag gemeentelijke belastingen dan adviseren wij u om eerst contact met ons op te nemen voordat u bezwaar maakt. Op de pagina Bezwaar maken leest u daarover meer.