Reclamebelasting

Oosterbeekse en Renkumse ondernemers en winkeliers betalen reclamebelasting. U betaalt reclamebelasting als u in het winkelgebied in een pand een onderneming heeft en/of u in het winkelgebied eigenaar bent van het pand.

Wij innen de belasting en storten de opbrengst in het ondernemersfonds, dat de ondernemersverenigingen beheren. Zij zetten de middelen voor het versterken van de lokale economie door bijvoorbeeld het organiseren van activiteiten, de aankleding van het winkelgebied en promotie.

Tarief

De belastingplicht gaat elk jaar in op 1 januari. Was uw winkel op dat moment open dan bent u belastingplichtig. Wij verzenden rond 1 maart de factuur voor reclamebelasting.

  Tarief 2024
Reclamebelasting € 371,-

Criterium

Het criterium voor het opleggen van de reclamebelasting is het aanwezig zijn van een vanaf de openbare weg zichtbare ‘uiting’ op, aan of bij het pand. Onder ‘uiting’ verstaan we elke vorm van een verwijzing naar een product, een naam, een logo, een etalage, een bord, etcetera.

Wie krijgt de aanslag reclamebelasting?

  • Degene die in het aangewezen gebied gebruiker is van een pand dat aan het criterium voldoet.
  • De eigenaar van een leegstaand pand, dat aan het criterium voldoet.
  • De eigenaar van een pand, waarin uitingen voorkomen van meer dan 1 gebruiker.

Reclamebelasting is ingevoerd op verzoek van de ondernemersverenigingen uit Oosterbeek en Renkum. De regels voor reclamebelasting leest u in de Verordening reclamebelasting

Bezwaar maken

Het is mogelijk bezwaar te maken. Redenen voor bezwaar zijn:

  • De onderneming was niet gestart op 1 januari van het jaar van de aanslag.
  • Er is geen enkele ‘uiting’ met een commercieel belang zichtbaar op het pand. 
  • Uitingen die onder een uitzonderingspositie vallen, bijvoorbeeld tijdelijke uitingen of uitingen die het openbaar belang dienen.

U kunt bezwaar maken bij de accountmanager bedrijven. De gegevens staan op het aanslagbiljet.