Reclamebelasting

Oosterbeekse en Renkumse ondernemers en winkeliers betalen reclamebelasting. U betaalt reclamebelasting als u in het winkelgebied in een pand een onderneming heeft en/of u in het winkelgebied eigenaar bent van het pand.

Reclamebelasting is ingevoerd op verzoek van de ondernemersverenigingen uit Oosterbeek en Renkum. Zij hebben binnen het winkelgebied een draagvlakmeting gehouden. Daaruit bleek dat een meerderheid voor invoering van reclamebelasting is.

Wij zorgen voor het innen van de belasting en storten de opbrengst in het ondernemersfonds, dat de ondernemersverenigingen beheren. Zij zetten de middelen voor het versterken van de lokale economie door bijvoorbeeld het organiseren van activiteiten, evenementen, acties, de aankleding van het winkelgebied en promotie.

Tarief

  Tarief
Reclamebelasting € 350,-

Criterium

Het criterium voor het opleggen van de reclamebelasting is het aanwezig zijn van een vanaf de openbare weg zichtbare ‘uiting’ op, aan of bij het pand. Onder ‘uiting’ verstaan we elke vorm van een verwijzing naar een product, een naam, een logo, een etalage, een bord, et cetera.

Wie krijgt de aanslag reclamebelasting?

  • Degene die in het aangewezen gebied gebruiker is van een pand dat aan het criterium voldoet;
  • De eigenaar van een leegstaand pand, dat aan het criterium voldoet;
  • De eigenaar van een pand, waarin uitingen voorkomen van meer dan 1 gebruiker.

 

Uitgelicht