WOZ-waarde en taxatieverslag

Ieder jaar bepalen wij de waarde van alle onroerende zaken (WOZ-waarde) in de gemeente, bijvoorbeeld van een huis, een bedrijfsgebouw of een stuk grond. Deze waarde geldt als grondslag voor verschillende belastingen, zoals de onroerende zaakbelasting (ozb).

Opvragen taxatieverslag

Woning

Staat de aanslag op uw naam? Dan kunt u met uw DigiD inzien hoe de WOZ-waarde van uw woning of stuk grond is bepaald. De manier van inzien van het taxatieverslag is verschillend voor eigenaren en huurders/gebruikers van woningen.

  • Eigenaar woning: via de website mijn.overheid.nl kunt u het taxatieverslag inzien onder 'Persoonlijke gegevens'.
  • Huurder/gebruiker woning: het taxatieverslag kunt u aanvragen via belastingen@renkum.nl. Wij sturen of mailen u het taxatieverslag binnen enkele werkdagen toe.
  • De huidige WOZ-waarde van uw woning kunt u ook opvragen via de website www.wozwaardeloket.nl. Naast uw eigen WOZ-waarde, is het via deze website ook mogelijk om WOZ-waarden van andere woningen in onze gemeente te bekijken.

Winkel of bedrijfspand

Wilt u het taxatieverslag inzien van een niet-woning zoals een winkel of een bedrijfspand, stuur dan een email naar belastingen@renkum.nl.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de belastingaanslag dan kunt u bezwaar maken. Op de webpagina Bezwaar maken leest u hoe u bezwaar kunt maken.