WOZ-waarde en taxatieverslag

Ieder jaar bepalen wij de waarde van alle onroerende zaken (WOZ-waarde) in de gemeente, bijvoorbeeld van een huis, een bedrijfsgebouw of een stuk grond. Deze waarde geldt als grondslag voor verschillende belastingen, zoals de onroerende zaakbelasting (ozb).

Opvragen taxatieverslag

Wilt u meer inzicht krijgen in de WOZ-waarde van uw woning? Log dan met uw Digid in op 'Mijn Renkum' door rechts boven op deze pagina in het blauwe vlak 'Mijn Renkum' te klikken. U komt dan, na de DigiD inlogprocedure, terug op het afgeschermde deel van de website waar u het taxatieverslag kunt inzien en uitprinten.

U kunt het taxatieverslag ook schriftelijk opvragen. Stuur een e-mail naar renkum@arnhem.nl.

Ondernemers kunnen het taxatieverslag inzien door met het subject- en biljetnummer in te loggen op www.renkum.datab.nl. Het subject- en biljetnummer staan op de aanslag.

Bezwaar indienen

Bent u van mening dat de waarde van uw pand te hoog is vastgesteld of was u op 1 januari geen eigenaar of gebruiker? U kunt binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking schriftelijk bezwaar indienen.