WOZ-waarde en taxatieverslag

Ieder jaar bepalen wij de waarde van alle onroerende zaken (WOZ-waarde) in de gemeente, bijvoorbeeld van een huis, een bedrijfsgebouw of een stuk grond. Deze waarde geldt als grondslag voor verschillende belastingen, zoals de onroerende zaakbelasting (OZB).

Opvragen taxatieverslag

Woning

Staat de belastingaanslag op uw naam? Dan kunt u via de digitale balie belastingen met uw DigiD het taxatieverslag opvragen.

Taxatieverslag online opvragen

De huidige WOZ-waarde van uw woning kunt u ook opvragen via de website www.wozwaardeloket.nl. Naast uw eigen WOZ-waarde, is het via deze website ook mogelijk om WOZ-waarden van andere woningen te bekijken.

Het kan zijn dat u de WOZ-waarde van uw woning niet in het WOZ-waardeloket ziet staan. Dit probleem is bij ons bekend. We doen er alles aan om dit zo snel mogelijk op te lossen. Ons advies is om het na een paar dagen opnieuw te proberen.

Winkel of bedrijfspand

Taxatieverslag winkel- of bedrijfspand online opvragen.

U logt in met RSIN en het aanslagbiljetnummer.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de aanslag gemeentelijke belastingen dan adviseren wij u om eerst contact met ons op te nemen voordat u bezwaar maakt. Op de pagina Bezwaar maken leest u daarover meer.