WOZ-waarde en taxatieverslag

Ieder jaar bepalen wij de waarde van alle onroerende zaken (WOZ-waarde) in de gemeente, bijvoorbeeld van een huis, een bedrijfsgebouw of een stuk grond. Deze waarde geldt als grondslag voor verschillende belastingen, zoals de onroerende zaakbelasting (OZB).

Opvragen taxatieverslag

Woning

Staat de belastingaanslag op uw naam? Dan kunt u via de digitale balie belastingen met uw DigiD inzien hoe de WOZ-waarde van uw woning of stuk grond is bepaald.

Taxatieverslag 2020 online opvragen

De huidige WOZ-waarde van uw woning kunt u ook opvragen via de website www.wozwaardeloket.nl. Naast uw eigen WOZ-waarde, is het via deze website ook mogelijk om WOZ-waarden van andere woningen te bekijken.

Winkel of bedrijfspand

Het taxatieverslag kunt u inzien via de digitale balie belastingen. U logt in met RSIN en het aanslagbiljetnummer.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de belastingaanslag dan kunt u bezwaar maken. Op de webpagina Bezwaar maken leest u hoe u bezwaar kunt maken.