Loonkostensubsidie

Voor wie niet zelfstandig het minimumloon kan verdienen, kan een werkgever loonkostensubsidie aanvragen bij de gemeente van de medewerker. De gemeente vergoedt het verschil tussen loonwaarde en minimumloon, tot maximaal 70% van het wettelijk minimumloon. Hoe vraagt een werkgever loonkostensubsidie aan?
 

Aanvragen loonkostensubsidie

Stap 1: aan het werk

Als u ergens gaat werken, begint u meestal met een proefperiode. Zo kan de werkgever zien of het werk bij u past.

Stap 2: aanvraag subsidie

Wilt uw werkgever graag dat u blijft en krijgt u een contract? De werkgever kan dan loonkostensubsidie aanvragen bij de gemeente. Voor deze aanvraag geeft de werkgever informatie over u aan de gemeente.

Stap 3: onderzoek 

Er komt iemand langs om te onderzoeken hoe goed u uw werk kunt doen. Deze onderzoeker bepaalt uw ‘loonwaarde’. Uw loonwaarde is een ander woord voor hoe snel u werkt en hoe u werkt.

Stap 4. Gesprek met gemeente

Iemand van de gemeente komt langs op uw werk. Samen met uw werkgever bespreken jullie de uitkomst van het onderzoek.

Extra ondersteuning 

Naast loonkostensubsidie kunnen u en uw werkgever ook andere vormen van ondersteuning bij ons aanvragen. Bijvoorbeeld aanpassingen of extra hulp op uw  werkplek.

Ondersteuning bij uw werk

Is het nodig dat uw werkplek wordt aangepast? Dan kan uw werkgever een vergoeding aanvragen. Bijvoorbeeld voor de kosten van een aangepaste bureaustoel, speciale schoenen of een brailleleesregel.

Hulp van een jobcoach

Een jobcoach kunt u helpen op uw werkplek. Bijvoorbeeld tijdens het inwerken. Of bij het wennen aan u nieuwe collega’s en werkzaamheden.

Vergoedingen werkgever

Uw werkgever kan een aantal vergoedingen aanvragen als hij iemand in dienst neemt die in het doelgroepregister staat:

  • De werkgever kan een extra verzekering aanvragen. Met deze no-riskpolis krijgt je werkgever een vergoeding voor de uren dat je ziek bent.
  • Werkgevers kunnen jaarlijks geld krijgen voor werknemers met een laag salaris. Dit is het lage-inkomensvoordeel.
  • Werkgevers kunnen jaarlijks geld krijgen als ze werknemers in te dienst nemen die moeilijk aan het werk komen. Dit is het loonkostenvoordeel.