Werk vinden

U heeft op dit moment geen werk en ontvangt een uitkering. Wij helpen u om opnieuw een baan te vinden. Hieronder leest u meer over participatie en re-integratie.

 • Loonkostensubsidie

  Voor wie niet zelfstandig het minimumloon kan verdienen, kan een werkgever loonkostensubsidie aanvragen bij de gemeente van de medewerker. Hoe doet een werkgever dat?

 • Subsidie Europees Sociaal Fonds

  Als gemeente willen we graag meer mensen aan het werk helpen. Hiervoor heeft arbeidsmarktregio FoodValley ruim 1,2 miljoen euro subsidie toegezegd gekregen vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF).

 • Vrijwilligerswerk met een uitkering

  Wilt u graag ervaring opdoen, andere mensen ontmoeten, een zinvolle tijdsbesteding hebben of u inzetten voor iets dat belangrijk u vindt? Dan is vrijwilligerswerk iets voor u!

 • Weer aan het werk

  U heeft op dit moment geen werk en ontvangt een uitkering. Dan is de kans groot dat u te maken krijgt met re-integratie. Met re-integratie bedoelen wij alle activiteiten die u helpen om opnieuw een baan te vinden.

 • Werkervaring opdoen

  Ben jij werkzoekend en wil je werkervaring opdoen op een plek waar je ondersteuning krijgt? Er zijn verschillende werkervaringsplekken in onze gemeente.