Weer aan het werk

U heeft op dit moment geen werk en ontvangt een uitkering. Dan is de kans groot dat u te maken krijgt met re-integratie. Met re-integratie bedoelen wij alle activiteiten die u helpen om opnieuw een baan te vinden.

Aan de uitkering zijn verschillende verplichtingen verbonden:

 • werk zoeken;
 • werk aanvaarden;
 • meewerken aan een onderzoek;
 • meewerken aan het opstellen en evalueren van een plan;
 • deelnemen aan noodzakelijke scholing, sociale activering en andere noodzakelijke voorzieningen.
 • de gemeente ondersteunt u hierbij.
 • arbeidsparticipatie biedt mensen bestaanszekerheid, het draagt bij aan eigenwaarde en vermindert afhankelijkheid.

De uitgangspunten zijn:

 • mensen zijn primair zélf verantwoordelijk voor hun werk en inkomen;
 • iedereen werkt naar zijn of haar mogelijkheden;
 • als betaald werk (nog) geen optie is, is onbetaald werk een (tijdelijk) alternatief;
 • mensen die een uitkering ontvangen, leveren hiervoor een tegenprestatie naar vermogen;
 • gemotiveerde mensen kunnen op de steun van de gemeente rekenen;
 • kwetsbare groepen krijgen extra aandacht en zo nodig ondersteuning om een beroepskwalificatie met arbeidsperspectief te behalen;
 • tot deze kwetsbare groepen behoren in ieder geval jongeren, laaggeletterden en nieuwkomers;
 • voor mensen die niet willen, geldt strenge handhaving;
 • aan mensen met een grote afstand tot arbeidsmarkt kan ondersteuning vanuit welzijn/Wmo/zorg geboden worden.

Tegenprestatie

Als u van de gemeente een bijstandsuitkering ontvangt, verwacht de gemeente dat u in ruil daarvoor ‘maatschappelijk nuttige werkzaamheden’ verricht. Dat wordt de tegenprestatie genoemd.