Toezicht en handhaving

In Nederland zijn regels op het gebied van uw leefomgeving. Van een aantal van deze regels controleert de gemeente of u zich daar aan houdt. Bijvoorbeeld regels als het gaat over bouwen, milieu en openbare orde en veiligheid.

 • Recreëren in de Rosandepolder

  De Rosandepolder is in de zomer een populaire plek. Zwemmen is niet toegestaan, maar zeker bij laag water is het op het strandje lekker vertoeven. Om het voor iedereen aangenaam te maken gelden er regels bij de Rosandepolder.

 • Aanpak hennepkwekerijen

  Hennepkwekerijen zijn brandgevaarlijk. Daarnaast geven de kwekerijen overlast voor de buurt en zit er vaak georganiseerde criminaliteit achter.

 • Toezicht en handhaving

  Wij hebben toezichthouders die controleren of iedereen zich aan de regels houdt. De toezichthouders gaan zelf op onderzoek uit, maar gaan ook naar aanleiding van klachten van inwoners op pad.

 • Ondermijning

  Ondermijning is een verzamelnaam voor verschillende vormen van criminaliteit. Het gaat dan bijvoorbeeld om illegale hennepteelt, drugshandel, geld witwassen, mensenhandel, criminele motorbendes, bedreiging en intimidatie, zorgfraude en vastgoedfraude.

 • Wijkagenten politie

  De gemeente Renkum heeft 6 wijkagenten. De wijkagenten zijn gehuisvest in het politiebureau, Ritzemabosweg 37a in Wageningen.

 • Overhangend groen

  Niet goed bijgehouden struiken, hagen en planten kunnen overlast veroorzaken op voet- en fietspaden en wegen. Snoei daarom op tijd en voorkom overlast.