Toezicht en handhaving

In Nederland zijn regels op het gebied van uw leefomgeving. Van een aantal van deze regels controleert de gemeente of u zich daar aan houdt. Bijvoorbeeld regels als het gaat over bouwen, milieu en openbare orde en veiligheid.

Hoe doen we het in Renkum?

Wij hebben toezichthouders die controleren of iedereen zich aan de regels houdt. Om het werk goed en efficiënt te doen maken wij onderscheid in toezichthouders voor bouwen en milieu en toezichthouders voor openbare orde en veiligheid. De toezichthouders gaan zelf op onderzoek uit, maar gaan ook naar aanleiding van klachten van inwoners op pad.

Overtreding en dan

Wanneer een toezichthouder een overtreding ziet, dan treden wij handhavend op. Het doel is om de overtreding te stoppen. Het liefst gaan we daarbij met de betrokken personen in gesprek. Als dat niet helpt of wanneer de overtreding dermate ernstig is, zijn er ook andere middelen die we als gemeente kunnen inzetten. Bijvoorbeeld een dwangsom, bestuursdwang of een proces verbaal.

Omgevingsdienst Regio Arnhem

Sinds 1 oktober 2015 worden de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving in de gemeente Renkum uitgevoerd door de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). Wilt u bouwen, verbouwen of slopen hebben hiervoor vaak een omgevingsvergunning nodig. Deze kan online aangevraagd worden via het Omgevingsloket, www.omgevingsloket.nl.

Voor inhoudelijke vragen over een vergunningaanvraag of vragen op het gebied van handhaving of toezicht, kunnen inwoners direct contact opnemen met de ODRA op (026) 37 71 600, mailen naar postbus@odra.nl.