Toezicht en handhaving

Wij hebben toezichthouders die controleren of iedereen zich aan de regels houdt. De toezichthouders gaan zelf op onderzoek uit, maar gaan ook naar aanleiding van klachten van inwoners op pad.

Wij hebben toezichthouders die controleren of iedereen zich aan de regels houdt. De toezichthouders gaan zelf op onderzoek uit, maar gaan ook naar aanleiding van klachten van inwoners op pad.

Overtreding en dan

Wanneer een toezichthouder een overtreding ziet, dan treden wij handhavend op. Het doel is om de overtreding te stoppen. Het liefst gaan we daarbij met de betrokken personen in gesprek. Als dat niet helpt of wanneer de overtreding dermate ernstig is, zijn er ook andere middelen die we als gemeente kunnen inzetten. Bijvoorbeeld een dwangsom, bestuursdwang of een proces verbaal.

Contact

Toezicht openbare orde en veiligheid

Voor vragen en opmerkingen openbare orde en veiligheid bijvoorbeeld parkeerproblemen en overlast neemt u contact met ons op

Toezicht op bouwen en milieu

Voor vragen en opmerkingen over toezicht op bouwen en milieu neemt u contact op met de Omgevingsdienst Regio Arnhem(ODRA).