Gladheidsbestrijding

Het winterseizoen is weer begonnen! Als gemeente zorgen wij samen met ACV van 1 november tot 1 april voor het bestrijden van gladheid.

Waar wordt gestrooid?

Wij hebben een volgorde van belangrijke routes bepaald, die bij gladheid als 1e worden gestrooid. ACV strooit de hoofdwegen, busroutes en verschillende fietspaden. Wijzelf strooien bij de bushaltes. Buiten de bebouwde kom strooien Provincie Gelderland en Rijkswaterstaat.

Binnen de bebouwde kom hoeft u nooit verder dan 400 meter tot een bestrooide weg te rijden. Buiten de bebouwde kom kijken we naar een redelijke afstand gekeken.

Korte route

Ook is er een korte route, de zogenaamde koude route. ACV strooit dan alleen die plekken die snel bevriezen. Dit om te voorkomen dat gestrooid wordt op plekken waar het niet nodig is. Ook is er onvoldoende capaciteit om alle wegen in de gemeente binnen acceptabele tijden te strooien. Hiermee worden zowel kosten als het milieu gespaard.

Kijk op de website www.acv-indewinter.nl om te zien waar ACV strooit. Daar leest u ook het laatste nieuws over gladheidsbestrijding.

Calamiteitenroute

Deze route wordt alleen gereden bij hevige sneeuwval. In de calamiteitenroute zitten de meest kritische en belangrijkste wegen van de strooiroutes. Het is belangrijk dat deze wegen ook tijdens hevige sneeuwval zo veel mogelijk begaanbaar blijven.

Wat doet ACV?

ACV voert de gladheidbestrijding uit in opdracht van de gemeente. Het besluit om te gaan strooien neemt ACV op basis van meetgegevens, weersverwachtingen, overleg met weerbedrijf MeteoGroup, meldingen van de politie en eigen waarnemingen. Zo kan ACV bij verwachte gladheid op tijd strooiacties opzetten. Daarom gaan de strooiwagens meestal op pad als het nog niet glad om preventief te strooien: we willen gladheid door bevriezing voorkomen. Dit is meestal in de vooravond of vroeg in de nacht, zodat er voor spitstijd voldoende zout op de wegen en paden ligt.

Bij heftige of langdurige ijzel en sneeuwval zet ACV ook borstels en schuivers in om de sneeuw te ruimen. De medewerkers zijn dan continu op pad om wegen en fietspaden begaanbaar te maken en te houden. 

Wat doet de gemeente?

Tijdens en na hevige sneeuwval zorgt onze buitendienst, aanvullend op de gladheidsbestrijding van ACV, voor het begaanbaar houden van rotondes, bushaltes en fietssluisjes in de vastgestelde strooiroutes. Dit doen zij ook in straten waar veel senioren wonen en op stoepen van winkelgebieden. 

Wat kunt u zelf doen bij gladheid?

Valt uw buurt buiten de strooiroute en staat er nog geen strooikist in uw buurt dan kunt u zelf een strooikist aanschaffen. Lees hierover meer op de pagina Strooikist.

Ook kunt u meehelpen door de stoep voor en naar uw woning sneeuw- of ijsvrij te maken.

Meer informatie

Meer informatie over strooiroutes en het laatste nieuws over gladheidbestrijding vindt u op www.acv-indewinter.nl.  Of volg op Twitter @acvindewinter voor de strooiacties. Lees ook eens de feiten en fabels over gladheidsbestrijding.