Verhuizing doorgeven

Als u verhuist naar of binnen de gemeente Renkum moet u dat melden bij de gemeente. Dit kan tot uiterlijk 5 dagen na de verhuizing. Uw verhuizing wordt dan verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP).

 • Verhuist u naar een andere gemeente? Dan moet u uw verhuizing melden bij uw nieuwe gemeente. U wordt dan automatisch bij de gemeente Renkum uitgeschreven.
 • Verhuist u naar de gemeente Renkum vanuit het buitenland? Bekijk dan de pagina Verhuizen naar Nederland.
 • Verhuist u naar het buitenland? Bekijk dan de pagina Verhuizen naar het buitenland

Regelen

U kunt een verhuizing op 2 manieren doorgeven:

1. Online

U kunt onderstaande formulieren gebruiken. U moet hiervoor inloggen met uw DigiD.

2. Aan de balie in het gemeentehuis

Dit kan op afspraak of tijdens de openingstijden.

Meenemen:

Bij iemand inwonen of kamer huren

Als er al andere bewoners op het nieuwe adres wonen (u gaat bij iemand inwonen) of als u een kamer bij iemand gaat huren dan heeft u voor het doorgeven van uw verhuizing ook nodig:

Ook deze verhuizing kunt u direct online doorgeven. De bovengenoemde documenten kunt u dan uploaden. Zorg ervoor dat u een bestand, scan of goed leesbare foto van deze documenten heeft.

Wie kan de verhuizing doorgeven?

 • U zelf, wanneer u 16 jaar of ouder bent.
 • Ouders voor hun minderjarige kind(eren) (tot 16 jaar, anders zelf verhuizing doorgeven).
 • Ouders en hun meerderjarige kind(eren) die op hetzelfde nieuwe adres gaan wonen.
 • Echtgenoten en geregistreerde partners die op hetzelfde adres gaan wonen.
 • Voogd of gemachtigde voor een inwonend kind.

Let op: verhuist er nog iemand anders mee? Bijvoorbeeld een vriend of vriendin met wie u samenwoont, maar geen geregistreerd partnerschap heeft? Dan moeten hij of zij zelf aangifte doen.

Aan wie geven wij uw verhuizing door?

Als u verhuist, informeren wij automatisch de volgende instanties:

 • Belastingdienst
 • Centraal Administratiekantoor (CAK)
 • Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
 • Pensioenfondsen
 • Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW)
 • Sociale Verzekeringsbank (SVB)
 • Zorgverzekeraars

Wilt u weten welke organisaties uw persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) mogen ontvangen voor het uitvoeren van een publieke of maatschappelijke taak? Doe dan de scan op www.wiekrijgtmijngegevens.nl.