Verhuizen naar het buitenland

Verhuist u voor minimaal 8 maanden naar het buitenland? Meld dit dan binnen 5 dagen voor uw vertrek. Wij geven uw verhuizing naar het buitenland automatisch door aan andere overheidsinstanties.

De uitschrijving naar het buitenland kan gevolgen hebben voor uw huurtoeslag, eventuele studiefinanciering, uitkeringen en belastingen.

Regelen

Voor het doorgeven van uw verhuizing naar het buitenland komt u persoonlijk langs in het gemeentehuis.

Afspraak maken

Meenemen

  • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs, verblijfsdocument).

Wie kan de verhuizing doorgeven?

De verhuisaangifte kan worden gedaan door:

  • iedereen van 16 jaar en ouder;
  • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld.

Als meerdere mensen emigreren, kan de verhuisaangifte gedaan worden door:

  • samenwonende echtgenoten / geregistreerde partners voor elkaar;
  • de ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen;
  • ouders voor inwonende meerderjarige kinderen;
  • meerderjarige kinderen voor inwonende ouders.

Bewijs van uitschrijving

Als u dit nodig heeft, kunt u een bewijs van uitschrijving aanvragen. Op dit bewijs staat uw vertrek naar het buitenland vermeld. Daarvoor moet u betalen.

Als u vanuit Nederland naar de landen Curaçao, Sint Maarten en Aruba of de gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba vertrekt, is het bewijs gratis.

Verklaring van voorgenomen vertrek

U kunt ook een verklaring van voorgenomen vertrek aanvragen. Deze verklaring is meestal nodig voor douanedoeleinden (in- en uitklaring van goederen). De verklaring is gratis.

Meer informatie

Als u naar het buitenland verhuist, moet u voor vertrek uit Nederland veel regelen. Vaak is het lastig dit later te doen vanuit een ander land. Kijk op de Checklist Verhuizen naar het buitenland wat u in Nederland moet regelen met de Nederlandse overheid. Zo bespaart u veel tijd en moeite.