Verhuizing doorgeven

Verhuist u binnen de gemeente Renkum? Of komt u in de gemeente Renkum wonen? Geef uw verhuizing aan ons door. Dat kan direct online. Maar ook in het gemeentehuis.

Wij verwerken uw verhuizing in de Basisregistratie Personen (BRP). De gemeente geeft uw verhuizing door aan de meeste overheidsinstanties zoals de Belastingdienst, DUO, de Sociale Verzekeringsbank en pensioenfondsen.

Wanneer doorgeven

U kunt uw verhuizing doorgeven vanaf 4 weken voor de verhuizing tot 5 dagen erna. Geeft u de verhuizing later door dan dat u verhuisd bent? Dan is de datum waarop u de verhuizing doorgeeft uw officiële verhuisdatum.

Wij verwerken uw verhuizing op de datum die u heeft ingevuld als datum van verhuizing. Op de datum van uw verhuizing (dus niet de datum waarop u het heeft doorgegeven) krijgt u een bevestiging van ons. 

Bij welke gemeente meldt u uw verhuizing?

Dat hangt af van de situatie.

 1. Komt u naar de gemeente Renkum vanuit een andere gemeente? Geef uw verhuizing door bij de gemeente Renkum. Uw oude gemeente krijgt automatisch het nieuwe adres door. U hoeft zich dus niet uit te schrijven bij uw oude gemeente. Hoe u uw verhuizing doorgeeft leest u onder het kopje Regelen verderop op deze pagina.
 2. Verhuist u binnen de gemeente Renkum? Geef uw verhuizing door bij de gemeente Renkum.
 3. Verhuist u vanuit Renkum naar een andere gemeente? Geef uw verhuizing door aan de gemeente waar u naartoe verhuist. U hoeft zich niet uit te schrijven bij de gemeente Renkum. Dat regelen wij voor u.
 4. Verhuist u naar het buitenland? Kijk voor meer informatie op de pagina Verhuizen naar het buitenland
 5. Verhuist u vanuit het buitenland naar Nederland? Kijk voor meer informatie op de pagina Verhuizen naar Nederland.

Regelen

Online doorgeven verhuizing

U logt in met uw DigiD.

Online doorgeven verhuizing binnen de gemeente Renkum

Online doorgeven verhuizing naar de gemeente Renkum

Voor het online doorgeven moet u de volgende documenten digitaal meesturen:

 • huur- of koopcontract. Een kopie van de pagina's waar uw naam, nieuwe adres en handtekening op staan is voldoende. Meestal zijn dit de 1e en laatste pagina van het contract. Let op dat de kopie goed leesbaar is.
 • identiteitsbewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs, verblijfsdocument). Op de website van de rijksoverheid  leest u hoe u een veilige kopie van uw identiteitsbewijs maakt.

Aan de balie in het gemeentehuis

Regelt u liever uw verhuizing in het gemeentehuis? Maak hiervoor een afspraak.

Meenemen

 • Het ingevulde formulier aangifte van adreswijziging (pdf, 53 kB).
 • Huur- of koopcontract. Een kopie van de pagina's waar uw naam, nieuwe adres en handtekening op staan is voldoende. Meestal zijn dit de 1e en laatste pagina van het contract.
 • Identiteitsbewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs, verblijfsdocument)

Bij iemand inwonen of kamer huren

Als er al andere bewoners op het nieuwe adres wonen (u gaat bij iemand inwonen) of als u een kamer bij iemand gaat huren dan heeft u voor het doorgeven van uw verhuizing ook nodig:

Ook deze verhuizing kunt u direct online doorgeven. De bovengenoemde documenten kunt u dan uploaden. Zorg ervoor dat u een bestand, scan of goed leesbare foto van deze documenten heeft.

Wie kan de verhuizing doorgeven?

 • U zelf, wanneer u 16 jaar of ouder bent.
 • Ouders voor hun minderjarige kind(eren) (tot 16 jaar, anders zelf verhuizing doorgeven).
 • Ouders en hun meerderjarige kind(eren) die op hetzelfde nieuwe adres gaan wonen.
 • Echtgenoten en geregistreerde partners die op hetzelfde adres gaan wonen.
 • Voogd of gemachtigde voor een inwonend kind.

Let op: verhuist er nog iemand anders mee? Bijvoorbeeld een vriend of vriendin met wie u samenwoont, maar geen geregistreerd partnerschap heeft? Dan moet hij of zij zelf aangifte doen.

Heeft u een huisdier? Vergeet niet om zelf het adres op de chip van uw huisdier(en) aan te passen.

Aan wie geven wij uw verhuizing door?

Als u verhuist, informeren wij automatisch de volgende instanties:

 • Belastingdienst
 • Centraal Administratiekantoor (CAK)
 • Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
 • Pensioenfondsen
 • Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW)
 • Sociale Verzekeringsbank (SVB)
 • Zorgverzekeraars

Wilt u weten welke organisaties uw persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) mogen ontvangen voor het uitvoeren van een publieke of maatschappelijke taak? Doe dan de scan op www.wiekrijgtmijngegevens.nl.