Briefadres aanvragen

Heeft u geen woonadres? Bijvoorbeeld omdat u in een instelling woont? Dan kunt u zich onder bepaalde voorwaarden inschrijven op een briefadres. Dit kan het adres van een familielid, vriend of kennis zijn.

De hoofdbewoner van dit adres moet schriftelijk toestemming geven. Ook is hij of zij verplicht om uw post aan u door te geven. U kunt als briefadres geen postbus gebruiken. Is het briefadres in een andere gemeente? Dan moet u in die gemeente een briefadres aanvragen.

Aanvragen

U kunt alleen persoonlijk een briefadres aanvragen. Maak hiervoor telefonisch een afspraak via (026) 33 48 111.