Veiligheid

U moet zich in onze gemeente veilig voelen en veilig zijn. Dan gaat het om veiligheid in en rond het huis en in de buurt. Maar het gaat ook over het grotere verband in de regio, waarbij de preventie en de aanpak van grote ongevallen en rampen centraal staat.

 • Burgernet

  Burgernet is een samenwerking tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen.

 • Rampen en crisis

  Wij hebben een grote taak als het gaat om leefbaarheid en veiligheid voor de inwoners. Hoewel criminaliteit en rampen relatief weinig voorkomen in onze gemeente heeft dit continu onze aandacht.

 • Selecta DNA

  Selecta DNA bestaat uit een pakketje met een speciaal middel waarmee u waardevolle spullen in uw huis kunt markeren.

 • Sirene

  De sirene is een hulpmiddel om u te waarschuwen voor een ramp. Als de sirene gaat, ga dan naar binnen, sluit deuren en ramen en luister naar de calamiteitenzender (de regionale radiozender). Soms waarschuwt de overheid u via geluidswagens. U vindt ook informatie op internet.

 • WhatsApp buurtpreventie

  Buurtpreventie via WhatsApp om uw buurt of wijk veiliger te maken.

 • Wijkagenten politie

  De gemeente Renkum heeft 6 wijkagenten. De wijkagenten zijn gehuisvest in het politiebureau, Ritzemabosweg 37a in Wageningen.