Veiligheid

U moet zich in onze gemeente veilig voelen en veilig zijn. Dan gaat het om veiligheid in en rond het huis en in de buurt. Maar het gaat ook over het grotere verband in de regio, waarbij de preventie en de aanpak van grote ongevallen en rampen centraal staat.

 • Burgernet

  Een veilige gemeente: daar maken we ons allemaal sterk voor. In samenwerking met de politie, brandweer, Openbaar Ministerie en ondernemers werken wij aan veiligheid en leefbaarheid. Maar de belangrijkste partner bent u!

 • In geval van nood-kaart

  Het is belangrijk dat hulpverleners bij calamiteiten snel de telefoonnummers van familieleden en de belangrijke medische gegevens kunnen vinden. Met de ‘In geval van nood-kaart' is deze informatie zo voorhanden.

 • Ondermijning

  Ondermijning is een verzamelnaam voor verschillende vormen van criminaliteit. Het gaat dan bijvoorbeeld om illegale hennepteelt, drugshandel, geld witwassen, mensenhandel zoals gedwongen prostitutie en arbeidsuitbuiting, criminele motorbendes, bedreiging en intimidatie, zorgfraude en vastgoedfraude.

 • Rampen en crisis

  Wij hebben een belangrijke taak in het voorkomen en bestrijden van rampen en crises. Bij een ramp of crisis hebben wij belangrijke rol heeft op het gebied van bevolkingszorg, bijvoorbeeld het regelen van opvang van inwoners.

 • Sirene

  De sirene is een hulpmiddel om u te waarschuwen voor een ramp. Als de sirene gaat, ga dan naar binnen, sluit deuren en ramen en luister naar de calamiteitenzender (de regionale radiozender). Soms waarschuwt de overheid u via geluidswagens. U vindt ook informatie op internet.

 • WhatsApp buurtpreventie

  Buurtpreventie via WhatsApp om uw buurt of wijk veiliger te maken.

 • Wijkagenten politie

  De gemeente Renkum heeft 6 wijkagenten. De wijkagenten zijn gehuisvest in het politiebureau, Ritzemabosweg 37a in Wageningen.