WhatsApp buurtpreventie

U heeft er vast al eens van gehoord: buurtpreventie via WhatsApp. Steeds meer inwoners maken gebruik van WhatsApp op hun smartphone om hun buurt of wijk veiliger te maken.

Maak samen uw buurt veiliger

WhatsApp is een applicatie (app) voor uw smartphone. In een WhatsApp-groep kunt u meer personen tegelijkertijd een bericht sturen. Via WhatsApp kunnen u en uw buurtbewoners elkaar attent maken op zaken die spelen in de buurt. Zo kunt u samen een oogje in het zeil houden en verdachte situaties sneller melden bij politie.

Meedoen met WhatsApp Buurtpreventie

Kijk of u kunt aansluiten bij een bestaande WhatsApp-groep of dat u een nieuwe groep moet starten. Bestaande WhatsApp Buurtpreventiegroepen zijn te vinden op de website van WhatsApp Buurtpreventie of bekend bij team Veiligheid van de gemeente. Als u een nieuwe WhatsApp-groep wilt starten, neem dan contact op met team Veiligheid via veiligheid@renkum.nl.

Gebruiken van een WhatsApp-groep

Beheerders kunnen buurtbewoners toevoegen en contact opnemen met team Veiligheid over de spelregels en afspraken. Ziet u iets u iets verdachts in uw buurt? Gebruik dan de SAAR-volgorde:

S = Signaleer
A = Alarmeer de politie via 1-1-2
A = App naar de deelnemers in uw WhatsApp-groep om uw waarneming bekend te maken. Vermeld ook of er al iemand naar 1-1-2 heeft gebeld.
R = Reageer door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de verdachte persoon. Houd de veiligheid in de gaten. Het is niet de bedoeling dat u voor eigen rechter gaat spelen.