WhatsApp buurtpreventie

U heeft er vast al eens van gehoord: buurtpreventie via WhatsApp. Steeds meer inwoners maken gebruik van WhatsApp op hun smartphone om hun buurt of wijk veiliger te maken.

Maken samen uw buurt veiliger

WhatsApp is een applicatie (app) voor uw smartphone. U kunt met WhatsApp op uw mobiel meerdere personen tegelijkertijd een bericht sturen wanneer u een WhatsApp-groep aanmaakt of deel uitmaakt van zo’n groep. Via WhatsApp kunnen u en uw buurtbewoners elkaar attent maken op zaken die spelen in de buurt. Zo kunt u samen een oogje in het zeil houden en verdachte situaties sneller melden bij de politie.

In onze gemeente zijn er verschillende WhatsApp-groepen actief. De gemeente en de politie juichen het initiatief van een WhatsApp-groep van harte toe.

Starten WhatsApp-groep

U kunt zelf een WhatsApp-groep starten. Neem daarvoor contact op met uw wijkagent. De wijkagent legt u uit wat de spelregels zijn en welke rol de politie daarin heeft.

WhatsApp-borden

WhatsApp-borden kunt u bij ons aanvragen. Bel daarvoor met het Servicepunt op (026) 33 48 111. De eerste 5 WhatsApp-borden zijn gratis. Wilt u meer dan 5 borden bestellen, dan kost ieder extra bord € 50,-.

Bij bestelling van een bord geeft u uw adres, het nummer van de lantaarnpalen en de straatnamen waar de borden moeten komen. Wij hangen de borden voor u op.

Het is verboden WhatsApp-borden buiten de gemeente om te bestellen en op te hangen. Wij halen deze borden direct weg.

Hoe gebruikt u een WhatsApp-groep?

Alleen de beheerder van de WhatsApp-groep kan mensen toevoegen aan de groep. Wanneer u zelf een WhatsApp-groep creëert, bent u automatisch de contactpersoon van deze groep. Maak goede afspraken over de deelname aan de groep.

Ziet u iets u iets verdachts in uw buurt? Gebruik dan de SAAR-volgorde:

S = Signaleer
A = Alarmeer de politie via 1-1-2
A = App naar de deelnemers in uw WhatsApp-groep om uw waarneming bekend te maken. Vermeld ook of er al iemand naar 1-1-2 heeft gebeld.
R = Reageer door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de verdachte persoon. Houd de veiligheid in de gaten. Het is niet de bedoeling dat u voor eigen rechter gaat spelen.