Vliegen met drones

De Inspectie Leefomgeving en Transport, dat valt onder het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ziet toe op het gebruik van drones. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in particulier en recreatief gebruik en beroepsmatig gebruik.

Particulier gebruik

De overheid wil ongelukken met drones zo veel mogelijk voorkomen. Voor een bestuurder van een drone gelden daarom regels. Kijk voor informatie over de regels en waar u mag vliegen, op de website van de Rijksoverheid.

Beroepsmatig gebruik

Wilt u beroepsmatig vliegen met een drone (RPAS)? Bedrijven of beroepspiloten mogen een RPAS alleen gebruiken als ze een vergunning of ontheffing hebben van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Kijk voor meer informatie op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport.